JEHUDET NE KUR’AN

JEHUDET NE KUR’AN

Dr: Isam Bin Hashim El Xhufri
Falenderimi i takon Allahut,Subhanehu ve teala,Dijetarit,i Cili di cdo gje ne detaje.Na sqaroi cdo gje ne librin e Tij;te madhe apo te vogel qofte.E falenderoj per begatite e medha qe na i ka dhene dhe deshmoj se nuk ka zot qe adhurohet me merite perveq Tij.
Deshmoj se Pejgamberi,zoteriu dhe i dashuri  yne,Muhammedi,лshtл rob dhe i derguar i zgjedhur dhe besnik i Allahut,subhanehu ve teala.Pershendetjet dhe bekimi qofshin mbi te,familjen,shoket dhe tere ata qe pasojne rrugen e tij gjer ne amshim.Mл pas:
O rober te Allahut!T’ia keni friken Allahut,Subhanehu ve teala,sepse kjo лshtл baze e udhezimit ne Dunja e Ahiret.Thote Allahu,subhanehu ve teala, ” нуЗГуншхеуЗ ЗбшуРцнду ВгудхжЗ Ецдъ КуКшуЮхжЗ Зббшуеу нуМъЪубъ буЯхгъ ЭхСъЮуЗдрЗ жунхЯуЭшцСъ ЪудЯхгъ УуншцЖуЗКцЯхгъ жунуЫъЭцСъ буЯхгъ жуЗббшуех Рхж ЗбъЭуЦъбц ЗбъЪуЩцнгц O ju qл besuat, nлse keni frikл All-llahun, Ai do tл vлrл udhлzim (nл zemrat tuaja) pлr ju, do t’ua mbulojл tл kлqiat, do t’ua falл mлkatet. All-llahu лshtл dhurues i madh.”( Enfal 29)
O turmл qe besuat Allahun,subhanehu ve teala, per zot,Islamin per fe dhe Muhammedin,Alejhi selam per pejgamber,dijeni se prej begatise se Allahut,Subhanehu ve teala ndaj nesh лshtл se Allahu,subhanehu ve teala, e zbriti kлtл liber te madh,Kuranin famelarte,si zgjedhje per cdo problem tonin. Ne te ka cdo gje qe neve te ben te lumtur por edhe te pikelluar(nese nuk vepron conform tij),liber i persosur dhe i mahnitshem,si jo kur ai лshtл te folurit e Zotit,Formesuesit te Kosmosit,Dijetarit qe di cdo fshehtesi.Ne te pershkruarit e Kur’anit nga ana e Allahut,Subhanehu ve teala thuhet ” жугуЗ гцдъ ПуЗИшуЙт Эцн ЗбъГуСъЦц жубуЗ ШуЗЖцСт нуШцнСх ИцМудуЗНунъец ЕцбшуЗ Гхгугс ГугъЛуЗбхЯхгъ гуЗ ЭуСшуШъдуЗ Эцн ЗбъЯцКуЗИц гцдъ ФунъБт Лхгшу Ецбум СуИшцецгъ нхНъФуСхжду        Nuk ka asnjл gjallesл nл tokл dhe as shpendл qл fluturojnл me dy krahл e qл nuk janл tл ndara nл grupe (tл ndryshme), sikurse edhe ju (Zoti i krijoi, i pajisi si juve). Asgjл nuk kemi lлnл pas dore nga evidenca. Mл nл fund te Zoti i tyre do tл tubohen.”(En’am 38)
Ummeti islam nuk e ka perjetuar kлtл poshtersi,keto luftera dhe kлtл humbje,perveq kur librin e Zotit te vet e hodhi pas shpine dhe filloi te hulumtoje per nje program dhe stil jete tek te tjeret,keshtuqe iu vertetua fjala e Allahut,Subhanehu ve teala,zotit te boterave” жугудъ ГуЪъСуЦу Ъудъ РцЯъСцн ЭуЕцдшу буех гуЪцнФуЙр ЦудЯрЗ  E kush ia kthen shpinлn udhлzimit Tim, do tл ketл jetл tл vлshtirл dhe nл ditлn e kijametit do ta ringjall tл verbлr.”(Taha 124)
O njerez! Prej ceshjeve qe Kur’ani na i sqaroi detajisht dhe na i spjegoi ashtu sic лshtл me se miri,лshtл edhe ceshtja e “Rreziku nga nje grup i ndyte kriminelesh”,te cilin grup e perbejne te krishteret dhe jehudet.Allahu na e ligjezoi qл, ne cdo rekat te namazit te kerkojme mbrotje tek Allahu,subhanehu ve teala, prej jehudeve dhe te krishtereve ” ЫунъСц ЗбъгуЫъЦхжИц Ъубунъецгъ жубуЗ ЗбЦшуЗбшцнду (Udhлzona nл rrugлn e drejtл,)7.nл rrugлn e atyre ndaj tл cilлve ke bekimin, e jo nл tл atyre qл je i hidhлruar, dhe qл kanл humbur!'( Fatiha6-7)
Kjo perseritje e kerkimit mbrojtje ne cdo rekat, лshtл bere me qellim qл, besimtari t’a kлtл perhere te fresket ne mendjen e tij “largimin prej atyre dy grupeve” te shtremberuara,te jete syqele per dredhite e tyre dhe te jete i kujdesshem prej tradhetive te tyre.
Ata qe e kane kuptuar realiteti te jehudeve,te cilin e kane pershkruar Kur’ani dhe Suneti,natyrisht se ai nuk befasohet nga ajo qe ndodhe keto dite ne Palestine.
Jehudet jane popull i shpifjes dhe genjeshtres,e cila  qarkullon ne gjakun dhe qeniet e tyre.
Prej poshtersise dhe ndytesise se tyre лshtл se ata shpifen per Krijesin e tyre,shpifen per Allahun,Zotin e boterave;i pershkruan djale Atij,qe nuk ka linde prej askujt dhe qe nuk ka linde aske…
Allahu na lajmeroi per keto shpifje te tyre e tha”жуЮуЗбуКъ ЗбънуехжПх ЪхТунъСс ЗИъдх Зббшуец жуЮуЗбуКъ ЗбдшуХуЗСум ЗбъгуУцнНх ЗИъдх Зббшуец РубцЯу Юужъбхехгъ ИцГуЭъжуЗецецгъ нхЦуЗецЖхжду Юужъбу ЗбшуРцнду ЯуЭуСхжЗ гцдъ ЮуИъбх ЮуЗКубуехгъ Зббшуех Гудшум нхДъЭуЯхжду         E jehuditл thanл: Uzejri лshtл djali i All-llahut, e tл krishterлt thanл: Mesihu лshtл djalл i All-llahut. Ato ishim thлnie tл tyre me gojлt e tyre (fraza tл thata), qл imitojnл thлniet e jobesimtarлve tл mлhershлm. All-llahu i vraftл, si largohen (nga e vлrteta)!”(Tewbe 30)
Qofte i paster Allahu,subhanehu ve teala, nga ajo qe ia mveshin!!!
Si mund qe ummeti islam te beje marrveshje me jehudet, te cilet e pershkruan Allahun,subhanehu ve teala, me cilesi te keqia,te ndyta,me te cilat madje njeriu nuk do t’a pershkruante njeriun e lлre mл Zotin e tij?! Degjojeni kлtл per te cilen iu informon Zoti juaj” жуЮуЗбуКъ ЗбънуехжПх нуПх Зббшуец гуЫъбхжбуЙс ЫхбшуКъ ГунъПцнецгъ жубхЪцдхжЗ ИцгуЗ ЮуЗбхжЗ Иубъ нуПуЗех гуИъУхжШуКуЗдц нхдЭцЮх ЯунъЭу нуФуЗБх.. ehuditл thanл: “Dora e All-llahut лshtл e shtrлnguar!” Qofshin tл shtangur duart e tyre dhe qofshin tл mallkuar, pse thanл atл. Jo, duart e Tij janл tл shlira. Ai furnizon ashtu si tл dojл. …”(Maide 64)
E pershkruan Allahun,subhanehu ve teala,me varferi,Allahun,nл doren e tл Cilit janл depot e qiejve dhe tokes,ndersa vetes ia atribuan pasurine.Allahu ua demantoi kлtл shpifje e tha” буЮуПъ УугцЪу Зббшуех Юужъбу ЗбшуРцнду ЮуЗбхжЗ Ецдшу Зббшуеу ЭуЮцнСс жудуНъдх ГуЫъдцнуЗБх УудуЯъКхИх гуЗ ЮуЗбхжЗ жуЮуКъбуехгъ ЗбъГудъИцнуЗБу ИцЫунъСц НуЮшт жудуЮхжбх РхжЮхжЗ ЪуРуЗИу ЗбъНуСцнЮц All-llahu ka dлgjuar fjalлn e tyre qл thanл: ” All-llahu лshtл i varfлr e ne jemi tл pasur!” Ne do tл shлnojmл atл qл thanл ata dhe qл i mbytлn pejgamberлt pa kurrfarл faji, e do t’ju themi: “Vuane mundimin e djegies sл zjarrit”(Ali Imran 181)
Prej nje populli, i cili shfaqi mendjemadhesi ndaj Allahut,Subhanehu ve teala duke shpifur per Tл,nuk duhet te na vie зudi kur shohim se ata iu bejne padrejtesi,mendjemadhesi dhe shpifje njerzve.
Jehudet shpifen nje shpifje dhe genjyen nje gesnjeshter,te cilen u munduan t’a demonstrojne ne bote,por Allahu,subhanehu ve teala, ua demantoi shpifjet e tyre kur than e librin e Tij “жуЮуЗбуКъ ЗбънуехжПх жуЗбдшуХуЗСум дуНъдх ГуИъдуЗБх Зббшуец жуГуНцИшуЗДхех Юхбъ Эубцгу нхЪуРшцИхЯхгъ ИцРхдхжИцЯхгъ Иубъ ГудъКхгъ ИуФуСс гцгшудъ ОубуЮу нуЫъЭцСх бцгудъ нуФуЗБх жунхЪуРшцИх гудъ нуФуЗБх жубцбшуец гхбъЯх ЗбУшугуЗжуЗКц жуЗбъГуСъЦц жугуЗ ИунъдуехгуЗ жуЕцбунъец ЗбъгуХцнСх         Jehuditл dhe tл krishterлt thanл: “Ne jemi bijtл e All-llahut dhe tл dashurit e Tij”. Thuaju: “E pse pra, Ai ju dлnon me mлkatet tuaja?” Jo, ju jeni njerлz qл Ai ju krijoi. Ai i falл atij qл do dhe dлnon atл qл do. Sundimi i qiejve, i tokлs dhe i githл з’ka ka nл mes tyre лshtл vetлm i All-llahut dhe vetлm te Ai лshtл e ardhmja.”(Maide 18)
Jehudet jane mbytes,derdhлs te gjaqeve dhe nuk ka arsye te cuditet njeriu sot kur shef se cfare jane duke iu bere vellezerve tane ne Palestine, sepse ata morren guxim dhe derdhen gjaqet e Pejgambereve te Allahut,Subhanehu ve teala,keshtu mbytja e muslimaneve ne raport me pejgamberet per ta nuk лshtл dic e madhe.
I paten mbytur nje grup pejgamberesh,ndersa kur tentuan t’a mbysin Isain Alejhi selam,Allahu,subhanehu ve teala, e shpetoi prej kurthes se tyre.Thote Allahu,subhanehu ve teala, “жуЮужъбцецгъ ЕцдшуЗ ЮуКубъдуЗ ЗбъгуУцнНу ЪцнУум ЗИъду гуСънугу СуУхжбу Зббшуец жугуЗ ЮуКубхжех жугуЗ ХубуИхжех жубуЯцдъ ФхИшцеу буехгъ жуЕцдшу ЗбшуРцнду ЗОъКубуЭхжЗ Эцнец буЭцн ФуЯшт гцдъех гуЗ буехгъ Ицец гцдъ Ъцбъгт ЕцбшуЗ ЗКшцИуЗЪу ЗбЩшудшц жугуЗ ЮуКубхжех нуЮцндрЗ  Madje pлr shkak tл thлnies sл tyre: “Ne e kemi mbytur mesihun, Isain, birin e Merjemes, tл dлrguarin e All-llahut”. Po ata asnuk e mbytлn as nuk e gozhduan (nuk e kryqлzuan nл gozhda), por atyre u pлrngjau. Ata qл nuk u pajtuan rreth (mbytjes sл) tij, janл nл dilemл pлr tл (pлr mbytje) e nuk kanл pлr tл kurrfarл dije tл saktл, pлrveз qл iluzojnл. E ata me siguri nuk e mbytлn atл.”(Nisa 157)
Nuk mjaftuan me tentimin per vrasjen por filluan te mburren per vepren e tyre kriminele,edhe pse ne te vertete kishin mbytur nje te ngjashem te tij.Nje veper te tille u munduan t’a realizojne edhe nл Pejgamberin tone,diten kur nje jehude ia solli nje shpatulle te pjekur te deles,te cilen e kishte helmuar,por e ruajti prej saj Allahu,subhanehu ve teala. 
Ja sot se cfare bejne jehudet me vellezerit tane ne Palestine dhe pasha Allahun,subhanehu ve teala, po te kishin mundesi do t’a shkaterronin tere ummetin islam!
Jehudet jane popull i tradhtise,nuk i permbushin premtimet e tyre,madje ata nuk permbushen premtimet e tyre me Zotin,te cilen gje Allahu,subhanehu ve teala, na e sqaroi ne shume vende ne Kur’an,duke na bere me dije se ndeshkimet qe iu kishin zbritur ishin mu per kлtл.Thote Allahu,subhanehu ve teala, “ЭуИцгуЗ дуЮъЦцецгъ гцнЛуЗЮуехгъ буЪудшуЗехгъ жуМуЪубъдуЗ ЮхбхжИуехгъ ЮуЗУцнуЙр Pлr shkak se ata e thyen zotimin e tyre, Ne i mallkuam ata, dhe zemrat e tyre i bлmл tл forta (tл shtangura)…(Maide 13)
Thote poashtu Allahu,subhanehu ve teala, ЭуИцгуЗ дуЮъЦцецгъ гцнЛуЗЮуехгъ жуЯхЭъСцецгъ ИцВнуЗКц Зббшуец жуЮуКъбцецгъ ЗбъГудъИцнуЗБу ИцЫунъСц НуЮшт жуЮужъбцецгъ ЮхбхжИхдуЗ ЫхбъЭс Иубъ ШуИуЪу Зббшуех ЪубунъеуЗ ИцЯхЭъСцецгъ ЭубуЗ нхДъгцдхжду ЕцбшуЗ ЮубцнбрЗ  Dhe pлr shkak tл thyerjes sл besлs sл dhлnл, tл mohimit tл ajeteve (shpalljes) tл All-llahut, tл mbytjes sл pejgamberлve pa kurrfarл tл drejtл dhe thлnies sл tyre: “Zemrat tona janл tл mbuluara” (me perde). Jo, por pлr shkak tл mohimit tл tyre All-llahu ua vulosi ato (zemrat), e nuk besojnл prej tyre vetлm pakkush”(Nisa 155)
Jehudet shfaqen guximeri ndaj librit te Allahut,Subhanehu ve teala ,duke e nderruar dhe ndryshuar.Thote Allahu,subhanehu ve teala, ” ЭуИцгуЗ дуЮъЦцецгъ гцнЛуЗЮуехгъ буЪудшуЗехгъ жуМуЪубъдуЗ ЮхбхжИуехгъ ЮуЗУцнуЙр нхНуСшцЭхжду ЗбъЯубцгу Ъудъ гужуЗЦцЪцец жудуУхжЗ НуЩшрЗ гцгшуЗ РхЯшцСхжЗ Ицец жубуЗ КуТуЗбх КуШшубцЪх Ъубум ОуЗЖцдуЙт гцдъехгъ ЕцбшуЗ ЮубцнбрЗ гцдъехгъ Pлr shkak se ata e thyen zotimin e tyre, Ne i mallkuam ata, dhe zemrat e tyre i bлmл tл forta (tл shtangura). Ata i ndryshojnл fjalлt (nл Tevrat) nga domethлnia e tyre dhe braktisлn njл pjesл me tл cilлn ishin urdhлruar. Ti vazhdimisht do tл vлrejsh tradhtinл e njл pjese tл tyre, pлrpos njл pakice nga ata. Pra falju dhe hiqu tyre. All-llahu i do ata qл bлjnл mirл.”(Maide 13)
Pastaj thote ” гцдъ ЗбшуРцнду еуЗПхжЗ нхНуСшцЭхжду ЗбъЯубцгу Ъудъ гужуЗЦцЪцец жунуЮхжбхжду УугцЪъдуЗ жуЪуХунъдуЗ жуЗУъгуЪъ ЫунъСу гхУъгуЪт жуСуЗЪцдуЗ буншрЗ ИцГубъУцдуКцецгъ жуШуЪъдрЗ Эцн ЗбПшцндц жубужъ Гудшуехгъ ЮуЗбхжЗ УугцЪъдуЗ жуГуШуЪъдуЗ жуЗУъгуЪъ жуЗдЩхСъдуЗ буЯуЗду ОунъСрЗ буехгъ жуГуЮъжугу жубуЯцдъ буЪудуехгъ Зббшуех ИцЯхЭъСцецгъ ЭубуЗ нхДъгцдхжду ЕцбшуЗ ЮубцнбрЗ Njл palл nga jehuditл лshtл qл ndryshojnл fjalлt (e Zotit) nga vendet e veta, e (kur i thлrret ti) ata thonл: “Dлgjuam (fjalлn tлnde) dhe kundлrshtuam (thirrjen tлnde), dhe thonл: “dлgjo mos dлgjofsh!” (dhe thonл): “Raina” (kлto i thonл) duke pлrdredhur gjuhлt e tyre dhe duke atakuar fenл. E sikur tл thoshin ata: “Dлgjuam, respektuam, dлgjo dhe vлshtrona”, do tл ishte mл e drejtл, por pлr shkak tл refuzimit tл tyre, All-llahu i mallkoi, prandaj besojnл vetлm pak (besim gjysmak).”(Nisa 46)
Nje popull qe nuk i permbush premtimet e dhлna Zotit dhe qл e shtrembлron librin e vet hyjnor, nuk ka cudi nese i shtremberojne marrveshjet dhe kontrata e tyre me njerez.
Jehudet jane huligane,shkaktojne trazira ne toke,ndezin luftera,qe njerzimi te mos e zbulojne realitetin e tyre.Allahu e pershkroi kлtл e tha ” ЯхбшугуЗ ГужъЮуПхжЗ дуЗСрЗ бцбъНуСъИц ГуШъЭуГуеуЗ Зббшуех жунуУъЪужъду Эцн ЗбъГуСъЦц ЭуУуЗПрЗ жуЗббшуех буЗ нхНцИшх ЗбъгхЭъУцПцнду ..Sa herл qл ndezлn zjarr pлr luftл, All-llahu e shuajti atл, e ata pлrpiqen pлr shkatлrrime nл tokл. All-llahu nuk i do ngatлrrestarлt.”(Maide 46)
Jehudet jane frikacake,nuk kane mundesi rezistence te menjehershme,por fshihen pas kalave dhe armeve te tyre,si dhe nuk kane mundesi per rezistence te gjate.Allahu kur i pershkroi ne Kur’an tha “жубуКуМцПудшуехгъ ГуНъСуХу ЗбдшуЗУц Ъубум НунуЗЙт shtл e sigurtл se njerлzit mл lakmues pлr tл jetuar, ti ke pлr tл gjetur ata (jehuditл), bile edhe mл lakmues se idhujtarлt…”(Bekare 96),dhe ” буЗ нхЮуЗКцбхждуЯхгъ МугцнЪрЗ ЕцбшуЗ Эцн ЮхСрм гхНуХшудуЙт Гужъ гцдъ жуСуЗБц МхПхСт Ata tл gjithл sл bashku nuk kanл guxim t’ju luftojnл, vetлm kur gjenden nл ndonjл vend tл fortifikuar ose kur janл pas ndonjл muri. …”(Hashr 14)
Jehudet jane popull i percare edhe nese te duket se jane si nje saf ( rend) i vetem.Kete te vertete na e tregoi Allahu,subhanehu ve teala, ” ИуГъУхехгъ Иунъдуехгъ ФуПцнПс КуНъУуИхехгъ МугцнЪрЗ жуЮхбхжИхехгъ ФуКшум РубцЯу ИцГудшуехгъ Юужъгс буЗ нуЪъЮцбхжду Armiqлsia ndлrmjet tyre лshtл e ashpлr. Mund tл mendohet pлr ta se janл tл bashkuar, e nл realitet zemrat e tyre janл tл pлrзara, sepse janл njerлz qл nuk logjikojnл.”(Hashr 14),dhe ” жуГубъЮунъдуЗ Иунъдуехгъ ЗбъЪуПуЗжуЙу жуЗбъИуЫъЦуЗБу Ецбум нужъгц ЗбъЮцнуЗгуЙц Ne ndлrmjet tyre hodhлm armiqлsi dhe urrejtje qл do t’u vazhdojл deri nл ditлn e kijametit.”(Maide 64)
Jehudet penguan njerzit nga rruga e Allahut,Subhanehu ve teala,hanл kamatлn,te cilen e ndaloi Allahu,subhanehu ve teala, keshtuqe merituan ndeshkimin “ЭуИцЩхбъгт гцдъ ЗбшуРцнду еуЗПхжЗ НуСшугъдуЗ Ъубунъецгъ ШуншцИуЗКт ГхНцбшуКъ буехгъ жуИцХуПшцецгъ Ъудъ УуИцнбц Зббшуец ЯуЛцнСрЗ жуГуОъРцецгъ ЗбСшцИуЗ жуЮуПъ дхехжЗ Ъудъех жуГуЯъбцецгъ ГугъжуЗбу ЗбдшуЗУц ИцЗбъИуЗШцбц жуГуЪъКуПъдуЗ бцбъЯуЗЭцСцнду гцдъехгъ ЪуРуЗИрЗ ГубцнгрЗ Dhe pлr shkak tл mizorisл sл tyre, qл ishin jahudi, dhe pлr shkak se penguan shumл nga rruga e All-llahut, Ne ua ndaluam (ua bлmл haram) disa (lloje ushqimesh) tл mira qл u ishin tл lejuara. Edhe pлr shkak tл marrjes sл kamatлs edhe pse e kishin tл ndaluar atл dhe ngrлnies sл pasurisл sл njerлzve nл mлnyrл tл padrejtл. Ne kemi pлrgatitur dлnim tл mundimshлm pлr ata qл nuk besuan prej tyre.”(Nisa 160-161)
Jehudet braktisen urdherimin per te mire dhe bndalimin per te keq keshtuqe Allahu,subhanehu ve teala, i mallkoi nepermjet gjuhes se pejgambereve te Tij e tha “бхЪцду ЗбшуРцнду ЯуЭуСхжЗ гцдъ Иудцн ЕцУъСуЗЖцнбу Ъубум бцУуЗдц ПуЗжхжПу жуЪцнУум ЗИъдц гуСънугу РубцЯу ИцгуЗ ЪуХужъЗ жуЯуЗдхжЗ нуЪъКуПхжду()ЯуЗдхжЗ буЗ нуКудуЗеужъду Ъудъ гхдЯуСт ЭуЪубхжех буИцЖъУу гуЗ ЯуЗдхжЗ нуЭъЪубхжду()КуСум ЯуЛцнСрЗ гцдъехгъ нуКужубшужъду ЗбшуРцнду ЯуЭуСхжЗ буИцЖъУу гуЗ ЮуПшугуКъ буехгъ ГудЭхУхехгъ Гудъ УуОцШу Зббшуех Ъубунъецгъ жуЭцн ЗбъЪуРуЗИц ехгъ ОуЗбцПхжду Ata qл mohuan tл vлrtetлn nga beni israilлt, u mallkuan prej gjuhлs sл Davudit dhe tл Isait, tл birit tл Mejremes. Kлshtu u veprua sepse kundлrshtuan dhe e tepruan.79.Ata ishin qл nuk ndalonin njлri-tjetrin nga e keja qл punonin. E ajo qл bлnin ishte e shлmtuar.80.I sheh shumл prej tyre qл i miqлsojnл ata qл mohuan. E keqe лshtл ajo qл i pлrgaditлn vetлs sл tyre ngase All-llahu лshtл i hidhлruar kundлr tyre dhe ata pлrjetл janл nл azab (nл vuajtje tл dлnimit).81.Sikur tл ishin ata qл vлrtet e besojnл All-llahun, pejgamberin dhe atл qл i zbriti atij, nuk do t’i zinin pлr miq ata (idhujtarлt), por shumica prej tyre janл fasika (mлkatarл). “(Maide 78-81)
Kerkoj mbrojtje nga Allahu,subhanehu ve teala, prej djallit te mallkuar ” буКуМцПудшу ГуФуПшу ЗбдшуЗУц ЪуПуЗжуЙр бцбшуРцнду ВгудхжЗ ЗбънуехжПу жуЗбшуРцнду ГуФъСуЯхжЗ  Gjithqysh ti do tл vлresh se jehuditл dhe ata qл i pлrshkruan Zotit shok (idhujtarлt) janл njerлzit me armiqлsi tл fortл kundлr besimtarлve (kundлr muslimanлve)…”(Maide 82)
HYTBEJA E DYTE
Falenderimi i takon Allahut,Subhanehu ve teala,Mbrojtesit te besimtareve,Ndihmetarit te atyre qe iu лshtл bere e padrejte,Pergjegjesit te duase se atyre qe jane ne hall,
E falenderoj Zotin tim dhe e madheroj,premtoi se do t’iu ndihmoje roberve te Vet besimtare,heret ose vone,
Deshmoj se nuk ka zot tjeter perveq Tij,Atij i takon pushteti i vertete.
Deshmoj se Pejgamberi yne лshtл rob dhe i derguar i Allahut,Subhanehu ve teala.
Pershendetjet dhe bekimet qofshin mbi te,familjen,shoket dhe tere pasuesit e tradites se tij gjer ne amshim.Mл pas:
T’ia keni friken Allahut,Subhanehu ve teala o njerez dhe behuni te sigurte se Zoti juaj do t’iu ndihmoje dhe kurdoqe ky ummet kthehet ne rrugen e drejte,Allahu,subhanehu ve teala, do t’i ndihmoje.
Thote Allahu,subhanehu ve teala, ne Kur’an “Гугъ НуУцИъКхгъ Гудъ КуПъОхбхжЗ ЗбъМудшуЙу жубугшуЗ нуГъКцЯхгъ гуЛубх ЗбшуРцнду ОубужъЗ гцдъ ЮуИъбцЯхгъ гуУшуКъехгъ ЗбъИуГъУуЗБх жуЗбЦшуСшуЗБх жуТхбъТцбхжЗ НуКшум нуЮхжбу ЗбСшуУхжбх жуЗбшуРцнду ВгудхжЗ гуЪуех гуКум дуХъСх Зббшуец ГубуЗ Ецдшу дуХъСу Зббшуец ЮуСцнИс Po ju menduat se do tл hyni nл Xhennet, pa u provuar edhe ju me shembullin e atyre qл ishin para jush, tл cilлt i patлn goditur skamjet e vuajtjet dhe qenл tronditur, sa qл i dлrguari thoshte, e me te edhe ata qл kishin besuar: “Kur do tл jetл ndihma e All-llahut?!” Ja (u erdhi ndihma) vлrtetл ndihma e All-llahut лshtл afлr!””(Bekare 214),dhe ” НуКшум ЕцРуЗ ЗУъКунъЖуУу ЗбСшхУхбх жуЩудшхжЗ Гудшуехгъ ЮуПъ ЯхРцИхжЗ МуЗБуехгъ дуХъСхдуЗ ЭудхМшцну гудъ дуФуЗБх жубуЗ нхСуПшх ИуГъУхдуЗ Ъудъ ЗбъЮужъгц ЗбъгхМъСцгцнду …”(),” ЭуЕцдшу гуЪу ЗбъЪхУъСц нхУъСрЗ()Ецдшу гуЪу ЗбъЪхУъСц нхУъСрЗ  (nuk dлrguam tjetлr vetлm burra e ndihma u vonua) Derisa tл dлrguarit gati e humbnin shpresлn (se do t’i besojл populli), dhe menduan se u pлrgлnjeshtruan (pse ende nuk i kapi dлnimi), atлherл u erdhi atyre (tл dлrguarлve) ndihma Jonл. Ne e shpлtuam atл qл dashtлm. E dлnimi Ynл kundлr popullit idhujtar nuk zbrapset.”(Jusuf 110).
Por patjeter edhe ne duhet t’a luajme nje rol ne kлtл ceshtje, patjeter duhet t’i mesojme bijte tane se kush jane jehudet, ne menyre qe te mos anojne kah ata.Poashtu duhet t’ua mesojme te verteten e hidhur se ata nuk ndryshojne sado qe  koha te ndryshoje; jehudet jane jehude,ata jane kopja e se djeshmes,dhe mu per kлtл Allahu,subhanehu ve teala,e detajizoi ceshtjen e tyre ne Kur’anin e Perjetshem.
Poashtu duhet t’i largojme bijte tane nga pikat kontradikte ne mes asaj qe besojne,ne mes asaj qe lexojne nл librin e Zotit te tyre dhe ne mes realitetit praktik te tyre.Duhet t’iu themi” Ju po thoni cdo namaz ” ЗеъПцдуЗ ЗбХшцСуЗШу ЗбъгхУъКуЮцнгу. ХцСуЗШу ЗбшуРцнду ГудъЪугъКу Ъубунъецгъ ЫунъСц ЗбъгуЫъЦхжИц Ъубунъецгъ жубуЗ ЗбЦшуЗбшцнду Udhлzona nл rrugлn e drejtл,7.nл rrugлn e atyre ndaj tл cilлve ke bekimin, e jo nл tл atyre qл je i hidhлruar, dhe qл kanл humbur!”(Fatiha 6-7), andaj si bartni ne kokat tuaja ide te tyre, si qethni kokat tuaja dhe rregulloni floket ashtu sic bejne ata,si vishni rroba te ngjashme me rrobat e tyre,si bartni ne barqet tuaj usqimet e prodhuara prej tyre,e keshtu…?
A nuk лshtл kjo kontradikte e cuditshme ?!
Pershtati: Sedat Gani Islami
14/1/2005,e premte
Brunei Darussalam
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s