Numri i Përdorimit të cdo Shkronje në Kur’an

Numri i Përdorimit të cdo Shkronje në Kur’an

Nr

 

Shkronja

Numri i perdorimit

 

1

Elif               ( Ã )

48.800 herë

2

Ba                ( È)

11.202 herë

3

Ta                ( Ê)

10.199 herë

4

Tha              (Ë )

1276    herë

5

Xhim            ( Ì )

3273    herë

6

Ha                ( Í )

3990    herë

7

Ha                ( Î)

2416    herë

8

Dal               ( Ï )

5642    herë

9

Dhal             ( Ð )

4699    herë

10

Ra                (Ñ )

11.793 herë

11

Za                ( Ò )

1570    herë

12

Sin               (Ó )

5890    herë

13

Shin             ( Ô)

2253    herë 

14

Sad              (Õ)

1180    herë

15

Dad             ( Ö)

2293    herë

16

Ta                ( Ø )

3174    herë

17

Dha              ( Ù )

842      herë

18

Ajn               ( Ú)

9020    herë

19

Gajn             ( Û)

2208    herë

20

Fa                ( Ý)

8499    herë

21

Kaf               ( Þ )

6813    herë

22

Kef               (ß )

10.354 herë

23

Lam              ( á )

33.522 herë

24

Mim              ( ã)

26.565 herë

25

Nun               ( ä )

26.354 herë

26

Ha                ( åÜ)

19.070 herë

27

Vav               (æ )

26.565 herë

28

Lam Elif        ( ( áÇ

4.099   herë

29

Ja                (  ì)

25.909 herë

Ja keshtu kemi arritur në fund duke rezultuar se shkronjat e Kur’anit famëlartë në pergjithesi jane perdorur 323.671 herë ,të permbledhura në 77.437 fjale.ndersa sa iu perket pikave në Kur’an ato jane 150.681.Pikat nuk jane shkronja por jane vendosur mbiu disa shkronja për t’u dalluar nga simotrat.

Pikat në Kur’an ose jane :

– njepikeshe, si : Ba ( È ) , Fa (Ý ), Nun (ä  ),

– dypikeshe, si : Ta (Ê  ), Kaf (Þ  ),

– tripikeshe, si: Tha (Ë  ), Shin (Ô  )

————————————————————————————————–

Marre nga ” Hasrul Fevaid Fi-l-Kur’anil Kerim”, të Muhammed Mahmud Abdullah,f:9-11,publikuar nga Ed Dar El Vetanijje El Xhedide Lin Neshri Vet Tevzi, botimi i pare 1992, Saudi

————————————————————————————————–

Pershtati në shqip: Sedat Gani Islami

30/11/04, e marte (pas mesnate 03:23)

Brunei Darussalam

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s