Sedat Islami – Jetëpërshkrimi i Aishes (Allahu qoftë i kënaqur me të)

Ligjerate Islame e mbajtur me 13 Prill 2012 / 22 Xhumadel Ula 1433 në qytetin e Prishtinës http://www.qsi-ks.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: