Përdorimi i barërave qetësuese – Gjidhënia a është obligim apo e drejtë e gruas?

Dr: Muslim Muhammed Xhevdet El Jusuf
I nderuari hoxhë,
Paqa dhe shpetimi i Allahut qofshin mbi ju !
Mjeket pasi qe kishin kontrolluar nje grua, kishin pare se ajo ishte e dobet.E kishin keshilluar qe t’a ndante femiun prej gjirit, ne menyre qe te filloj te sherohet,sepse sherimi ndodhe te ndikoje edhe tek femiu,te cilin e ka pergjiri.Burri i saj nuk e kishte lejuar te sherohej dhe kishte refuzuar kategorikisht qe t’ia nderpres gjidhenien femiut.
Pyetja është: A i obligohet gruas t’a respektoj burrin ne këtë gjendje?A mund t’a filloj mjekimin pa lejen dhe dijen e tij?
Perdorimi i barnave qetesuese a është i lejuar ne Islam ?
PERGJEGJA:
Falenderimi i takon Allahut ndersa pershendetjet qofshin mbi Muhammedin,Alejhi selam ,me pas:
Per t’iu pergjegjur pyetjes se dyte patjeter duhet t’i pergjegjemi te pares.
Vella dije se gjidhenia është e drejte dhe jo obligim i gruas.Ate nuk e ben gruaja vetem nese nuk ka kush e ben per te,keshtuqe ne keto raste i behet e obligueshme.
Argument se gjidhenia është e drejte dhe jo obligim merren ajetet:
1-” Nënat,ato që duan ta plotësojnë gjidhënien, janë të obliguara t’u japin gji fëmijëve të vet dy vjet të plota… ” ( Bekare 233),dhe
2-“Ato (gratë e lëshuara), sipas mundësisë suaj i vendosni në ndonjë vend ku banoni ju, e mos i ngushtoni ato për t’i detyruar (të dalin). Në qoftë se ato janë shtatzëna, atëherë furnizoni ato derisa ta heqin barrën e tyre, e nëse ato u japin gji fëmijëve tuaj, atëherë jepnu atyre shpërblimin që u takon dhe keni mirëkuptim në mes jush ashtu si duhet, e në qoftë se hasni në vështirësi ndër vete, atëherë le të kërkojnë për të gjidhënëse tjetër”( Talak 6)
Bazuar ne këtë, burrit nuk i lejohet t’a detyroje gruan per gjidhenie femiut te saj.Gruaja nese nuk e respekton burin ne këtë rast nuk ka bere mekat sepse respekti behet ne ceshtja te mira. Pejgamberi Alejhi selam ka thënë” ÅäãÇ ÇáØÇÚÉ Ýí ÇáãÚÑæÝ Respekti është i kufizuar vetem ne gjera te mira”.( Muslimi 3/1469)
Ndersa sa iu perket pyetjes se dyte,pra perdorimit te barerave qetesuese,Xhabir Bin Abdil-lahi transmeton se Pejgamberi Alejhi selam ka thënë ” “Per cdo semundje ka sherim.Nese bari perputhet me semundjen- me lejen e Allahut- sheron”.( Muslimi 2204)
I semuri duhet te beje durim gjate semundjes,te mundohet per sherim derisa t’a sheroje Allahu,subhanehu ve teala, dhe t’iu referohet barerave perkatese dhe mjekeve perkates.Nese mjeket besnik pohojne se sherimi me barera te tilla është i domosdoshem, atehere nuk ka dic te keqe ne perdorimin e tyre derisa te vertetohet se perorimi i tyre shkakton dëme tek pacienti.
Barerat qetesuese nese perdoren sipas keshillave mjekesore,zakonisht nuk e demtojne pacientin perveq nese peroren pa diagnozen e mjekut,atehere ne keto raste demet jane prezente dhe ndalohet perdorimi i tyre.
Allahu e di me se miri!

http://www.saaid.net
Pershtati ne shqip : Sedat Gani Islami
7/1/2005
Brunei Darussalam

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s