DISPOZITA E NGJITJES SË DHËMBËVE TË ARIT

Dijetari i mirënjohur, Muhammed Bin Salih El Uthejmin, kur ishte pyetur për këtë mes’ele (çështje) kishte thënë:
Dhembet e arit nuk lejohen për burrat, përveç ne raste specifike, sepse burrave iu ndalohet veshja (bartja) dhe zbukurimi me ar. Rastet specifike janë, nëse nuk kemi material tjetër që nuk prishet apo ngjajshëm. Ndërsa sa iu përket grave, nëse është bere tradite te stolisen me dhembe te arit, nuk ka diç te keqe, me kushte qe te mos jete ekstravagance. Këtë e themi mbështetur ne thënien e Muhammedit,Alejhi selam” Ua lejoi juve arin dhe mëndafshin, (respektivisht) grave te ummetit tim”.
Nëse vdes gruaja apo burri, i cili ka ngjitur dhemb ari për ndonjë rast te veçante, atëherë i hiqet, përveç nese ka frike t’i shqyhet faqja. Kjo për faktin se ari konsiderohet pasuri, te cilin e trashëgojnë te gjallet nga i vdekuri, dhe lenia e arit ne këtë rast, paraqet humbje te pasurisë.
Mexhmuul Fetava, Shejh Ibni Uthejmin, 4/101 Përshtati ne shqip: Sedat Gani Islami

Advertisements
By Hoxhë Sedat ISLAMI Posted in Fetwa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s