MUHAMMED ABDUHU DHE SIHIRBAZI

MUHAMMED ABDUHU DHE SIHIRBAZI

“Ai është shejtan e nuk është shpirt.”

Muhammad_Abduh

Muhammed Abduhu njëherë kishte udhëtuar në Gjenevë, kryeqytet të Zvicrës, në vendin ku ndodhej ndërmjetësuesi shpirtëror botëror, i cili njihej si K. Shler. Njerëzit mendonin se nëpërmjet tij kanë mundësi të flasin me të dashurit, të afërmit dhe shokët e tyre, të cilët kanë vdekur…
Një verë të një viti rastësisht udhëtova për në Gjenevë dhe gjeta shanse të mirë për ta vizituar njeriun dhe të prezantoja në atë ndejë “shpirtërore.” Me mua ishte një shok -tregon Muhammed Abduhu.
Para se të shkonim i thashë: Atje ka shejtanë, të cilët prezantojnë në dhomë dhe personifikojnë zërat e të vdekurve si dhe ua zbulojnë tërë sekretet familjare, sepse ata ishin me të vdekurit gjatë tërë kohës sa ishin gjalle kështu që ua dinë sekretet ndërsa tani pas vdekjes se tyre duke i bartur kinse porositë e tyre, i humbin njerëzit. Këtë do ta vërtetosh tani…
Së bashku me njerëz tjerë hymë në dhomë, e cila ishte ndriçuar me poqe elektrike të kuqe si dhe ishte lëshuar një muzikë e lehtë…Ndërmjetësuesi (falltari) fjeti ndërsa në dhomë u paraqitën lugetër, pastaj njerëzve iu lejua të kërkonin çfarë të dëshironin. Unë isha prej të parëve që fillova të flas dhe bëra një kërkesë, që askujt nuk i kishte rënë ndërmend. Them më mirë, isha sikur bombë e hedhur mbi ta. Thashë: Unë kërkoj ta sillni shpirtin e Muhammedit, Pejgamberit të myslimanëve, sepse unë jam një pasues i tij dhe kam nevoje ta pyes një pyetje shumë me rëndësi për disa thënie të tij? U shkaktua kaos dhe rrëmujë në dhomë ndërsa lugetërit u përplasën ndërmjet vete si dhe zërat u shuan. U ngrit falltari, i cili deri atëherë ishte fjetur dhe tha: O profesor! Ata (që po kërkon) janë shpirtra të lartë (njerëz të mëdhenj) dhe ata nuk hynë në këtë fushë…
I thashë shoqëruesit tim: A u binde për mashtrimin e atij gënjeshtari? A të kam thënë se ata janë shejtanë dhe asnjëri prej tyre nuk ka mundësi të personifikohet në personalitetin e Muhammedit [alejhis salatu ves selam].

Përshtati: Sedat Islami

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s