HUTBE – Të papriturat e Ditës së Gjykimit

HUTBEJA e XHUMASË (24 – Maj – 2013)
Hoxhë: Sedat Islami, mbajtur në Xhaminë e fshatit Pestovë, Vushtrri.
Tema: Të papriturat e Ditës së Gjykimit
Realizoi: Studio Rinia Islame Vushtrri
Uebfaqja: http://www.studio-riniaislame.net/
Facebook: http://www.facebook.com/IslamVushtrria
E-mail: riniaislame.vushtrri@gmail.com
Channel: http://www.youtube.com/beratisoft68

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s