KËSHILLA NGA IMAM EUZAIU (88-157)

KËSHILLA NGA IMAM EUZAIU (88-157)

 

1.       Besimtari flet pak e punon shumë. Hipokriti flet shumë e punon pak.
2.       Musa bin A’jen rrëfen: Më ka thënë Euzaiu: O babai i Seidit, më parë, kur nuk njiheshim e nuk pasoheshim, bënim shaka e qeshnim. Tani që (jemi bërë dijetarë) e pasohemi, konsideroj se nuk na takon më shumë se të buzëqeshim (pra duhet të përmbahemi më shumë).
3.       Kush e kujton shpesh vdekjen, i mjafton edhe puna e paktë. Kush e di se fjalët i llogariten si vepra, do t’i pakësoj ato.
4.       Nëse Allahu nuk ia do të mirën një populli, ua hap derën e polemikës, ndërsa nëse ia do të mirën, ia hap derën e punës.
5.       Ai që pason gabimet e dijetarëve, do të del nga Islami.

[Ai që ndjek dhe gjurmon për gabime të dijetarëve, për t’i nënçmuar e përbuzur, do të akumulojë të këqija të shumta, të cilat mbase edhe e shkatërrojnë.]

6.       Nuk ndodhë një njeri ta shpik një risi në fe e të mos privohet nga devotshmëria (ver’i).
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s