Duaja e Natës së Kadrit

#Duaja e #Natës_së_Kadrit

ALLAHUMME INNEKE AFUVVUN TUHIBBU EL-AFVE FA’FU ANNI

Cilat janë kuptimet e saja dhe çfarë kërkohet prej nesh që të falemi nga Allahu xh.sh. në këtë natë?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: