Duaja e Isait a.s. 

Duatë e Pejgamberëve

Duaja e Isait a.s. për rrizk/furnizim

Çfarë nënkupton lutja me emrin e Allahut Err-Rrezzak

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: