Salavatet për Muhamedin a.s

#Duatë_e_Pejgamberëve

Për ta përmbyllur këtë cikël ligjëratash në këtë muaj të bekuar, kemi përzgjedhur:

30 – Salavatet për Muhamedin a.s – Dr. Sedat Islami

Sa ndikojnë ato në përmbushjen e kërkesave tona?

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: