PAQARTËSIA II: ISLAMI ËSHTË PËRHAPUR ME SHPATË

PAQARTËSIA II:

ISLAMI ËSHTË PËRHAPUR ME SHPATË

 
Paragjykuesit e Islamit kanë prekur edhe çështjen e përhapjes së tij duke hedhur akuza në adresë të Profetit ﷺ për kinse ai e ka dashur derdhjen e gjakut, se Islami është përhapur me forcën e shpatës dhe se ithtarët e tij nuk e kanë përqafuar këtë fe nga vullneti por nga imponimi.
Këtë shpifje dhe akuzë qëllimkeqe e demantojnë Islami dhe mësimet e tij të pastra, nga njëra, anë dhe narracioni historik nga ana tjetër. Më konkretisht:
1) [Mëshira, e jo dhuna, karakterizon Islamin]

Islami, në esencë, është fe e mëshirës. Ky tipar i tij reflekton edhe në normat dhe ligjet e tij. Nuk ka urdhëresë a ndalesë në Islam e që në një ose formë tjetër nuk paraqet mëshirë për njerëzit. Për këtë shkak, mëshira ka zënë një vend shumë të lakmueshëm në Kur’an. Ajo bashkë me fjalët që rrjedhin prej saj është përmendur hiç më pak se 315 herë, duke e shtrirë mëshirën e Zotit në çdo gjë, madje edhe në raport me ata që e kanë mohuar Atë. Thotë Allahu:

﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ

“…Zoti juaj ia ka bërë detyrim Vetes mëshirën…” [El En’amë: 54.]

Allahu i Madhëruar e dërgoi Profetin Muhammed ﷺmëshirë dhe udhëzim për njerëzimin mbarë. Fjalët e tij reflektonin mëshirë gjithandej. Vet ai thoshte: “Kush nuk mëshiron (të tjerët), nuk mëshirohet!”;[1] “Mëshirojini ata që janë në tokë, iu mëshiron Ai që është në qiell![2]

Kjo mëshirë nuk ka ngelë vetëm në fjalë dhe predikime. Ajo është jetësuar edhe në praktikë. Këtë e kanë dëshmuar edhe jomyslimanë objektivë, si Tomas Arnoldi, i cili thotë: ”Nëse i referohemi tolerancës së treguar nga myslimanët fitimtarë në raport me arabët e krishterë në shekullin e parë sipas hixhretit dhe shekujt vijues, me të drejtë do të konstatojmë se këto fise të krishtera që kanë përqafuar islamin, e kanë bërë me vullnet dhe liri të plotë të zgjedhjes. Vetë arabët e kohës sonë që bashkëjetojnë me komunitete myslimane janë dëshmi të kësaj tolerance.”[3]

2) [Lufta nuk ishte zgjidhja fillestare]

Profeti ﷺ luftën e shihte si hapin e fundit që duhet ndërmarrë, për të mos thënë se nuk linte mundësi pa shfrytëzuar vetëm e vetëm që t’i shmangej asaj. Pastaj, lufta nuk është ligjësuar vetëm se atëherë kur keqtrajtimi ndaj besimtarëve pati kaluar kufijtë dhe kur tentativat për likuidimin fizik të Profetit ﷺ në Mekkë dhe Medinë ishin shtuar. Vetëm kur ndodhën këto, erdhi leja për të luftuar. Allahu thotë:

﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّـهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٣٩﴾ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّـهُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّـهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّـهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنصُرَنَّ اللَّـهُ مَن يَنصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّـهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾

Atyre që janë sulmuar, u lejohet (që të mbrohen), sepse u është bërë padrejtësi dhe, në të vërtetë, Allahu është i Fuqishëm, që t’i ndihmojë 40. ata, që janë dëbuar nga vatrat e tyre padrejtësisht, vetëm sepse thanë: “Zoti ynë është Allahu.” Sikur Allahu të mos u kishte dhënë njerëzve mundësinë për t’u mbrojtur nga njëri-tjetri, do të shkatërroheshin manastiret, kishat, sinagogat dhe xhamitë, në të cilat përmendet shumë emri i Allahut. Vërtet, Allahu e ndihmon këdo që e ndihmon Atë. Allahu është vërtet i Fortë dhe i Plotfuqishëm.” [El Haxh: 39-40]

Këtë rrugë të Profetit ﷺ e ndoqën myslimanët në betejat që zhvilluan. Ata nuk kanë luftuar të gjithë idhujtarët, përkundrazi, ata i kanë luftuar vetëm kundërshtarët e armatosur- ushtarët. Profeti ﷺ ua ka bërë me dije shokëve të vet se, para luftës, duhet ftuar njerëzit në fe, sepse Islami nuk e lejon mashtrimin dhe as tradhtinë. Kur Profeti ﷺ e dërgoi Aliun (r.a.) në Hajber, e porositi: “Nisu avash-avash derisa të arrish në vendin e tyre, e kur të arrish, kumtojua atë që e kanë obligim (besimin), ngase, betohem në Allahun, që Allahu ta udhëzojë një njeri nëpërmjet teje, është më mirë për ty se devetë e kuqe (pasuria më me vlerë).[4]

Se myslimanët kishin këto parime dhe këto sjellje dëshmon edhe fakti se atyre, përkundër asaj që gjendeshin në mesin e jomyslimanëve në Etiopi, kurrë nuk iu shkoi ndërmend t’i luftonin jomyslimanët atje. Shto kësaj edhe faktet që duke qëndruar me ta ishin në dijeni për pikat e forta dhe të dobëta të tyre dhe, po të ishte lufta në Islam për të dominuar, plaçkitur e vjedhur, Etiopia do të ishte vendi i parë që do të luftohej nga myslimanët.[5]

3) [Dëshmia e kundërshtarëve]

Ata që e kanë luftuar Profetin ﷺ, kanë dëshmuar për qëndrimin e tij në gjendje lufte dhe paqeje dhe, njëkohësisht, për qëllimet e tij. Ebu Sufjani që për dy dekada e luftoi, nuk mund t’i rezistonte të vërtetave, andaj i tha Profetit ﷺ: “Të kam luftuar, ke qenë kundërshtar i mirë! Kam bërë paqe me ty, ke qenë paqësor i mirë![6]

4) [Konceptet islame e refuzojnë një gjë të tillë]

Islami disponon me një ligj të qartë dhe konciz përkitazi me lirinë e besimit, ligj ky që zë fill tek fjala e Allahut:

﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

S’ka detyrim në fe,…” [El Bekare: 256]

Këtë rregull e gjejmë të përkthyer përsosmërish në jetën e Profetit ﷺ. As ai, as myslimanët pas tij, nuk kanë detyruar kurrë njeri që ta pranojë Islamin, sikur që nuk ka ndodhur të pranohet nga njerëzit si formë e shpëtimit nga vdekja apo ndëshkimi. Kjo gjë as logjikisht nuk mund të pranohet. Nëse myslimanët me veprimtarinë e tyre kanë qëllim kryesor botën tjetër,  atëherë çfarë vlere do të kishte që t’iu imponohet njerëzve feja kur dihet se imponimi është formalisht ndërsa në zemra ngel besimi që kanë pasur?!

Çështjen e pranimit ose jo të besimit, Islami e ka lidhur drejtpërdrejtë me besimin dhe miratimin shpirtëror të secilit individ. Allahu thotë:

﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ۚ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۚ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ ۚ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا

Dhe thuaj: “E vërteta është nga Zoti juaj. Kush të dojë, le të besojë e kush të dojë, le të mohojë” Ne kemi përgatitur për mohuesit keqbërës një zjarr, që do t’i rrethojë nga të gjitha anët (si çadra). Nëse do të kërkojnë ndihmë, do t’u jepet një ujë si xehja e shkrirë, që do t’ua përcëllojë fytyrat. Sa pije e tmerrshme është ajo e sa strehim i keq është ai (zjarri)!” [El Kehf: 29]

Kur’ani na ka mësuar se detyrë e Profetit ﷺ ka qenë të kumtojë, jo të kthejë njerëzit në fe. Thotë Allahu:

﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۖ إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ﴾

Nëse ata kthejnë kurrizin, dije se Ne nuk të kemi dërguar ty (o Muhamed), si rojë për ata. Detyra jote është vetëm që të kumtosh…” [Esh Shura: 48]

Së këndejmi, bëhet e qartë se platforma islame refuzon kategorikisht t’i imponohet feja dikujt.[7]

Logjikisht, nëse dikujt do t’i imponohej diçka, në momentin e parë që do të gjente mundësinë, do të distancohej prej saj. Por kështu nuk ka ndodhur me ata që e kanë pranuar Islamin. Ata, jo që nuk e kanë braktisur, por e kanë mbrojtur dhe kanë sakrifikuar për të. Madje, statistikat tregojnë se numri i myslimanëve në botë është në rritje me gjithë propagandën që bëhet kundër tyre. Thomas Carlyle thotë: “Akuzimi i Profetit Muhammed  se është mbështetur tek shpata për t’i bërë njerëzit t’i përgjigjen thirrjes së tij është absurditet që nuk ka asnjë kuptim…Ata që i besuan ndërsa nuk kishin mundësi të luftonin armiqtë e tij dhe të tyre, i besuan me bindje dhe sinqeritet. Ata iu ekspozuan luftës nga të tjerët para se vetë ta kishin mundësinë që t’i luftonin të tjerët. [8]

5) [Dëshmia e shifrave]

Nëse do të bënim një krahasim ndërmjet të vrarëve, myslimanë dhe jomyslimanë, në luftërat e kohës së Profetit Muhammed ﷺ, dhe të vrarëve të luftërave në kohën tonë, do të mbeteshim të habitur. Në të gjitha betejat në të gjallë të Profetit ﷺ ka pasur kaq të vrarë:

–          262 dëshmorë nga radhët e myslimanëve

–          1022 të rënë nga radhët e armiqve

…që gjithsej bëjnë 1284 të vrarë. Në mënyrë që të mos krijohet bindja e gabuar se ky numër i vogël i të vrarëve ka ardhur si rezultat i ushtrive të vogla, dua të nënvizoj këtu se kam llogaritur numrin e ushtarëve të të dyja taboreve në beteja dhe më pas jam munduar të nxjerrë përqindjen e të vrarëve sipas këtij numri të përgjithshëm të ushtarëve. Kam ngelë i fascinuar. Përqindja e dëshmorëve të rënë nga radhët e ushtrive myslimane është vetëm 1% ndërkohë që përqindja e të rënëve nga radhët e ushtrive jomyslimane në raport me shifrën e përgjithshme të tyre është 2%. Së këndejmi, mesatarja e të vrarëve nga të dyja taborët në raport me numrin e përgjithshëm është 1.5%.

Kjo përqindje minimale e viktimave fatale të luftës në më shumë se 63 beteja (25 ose 27 beteja dhe 38 ekspedita)[9] është dëshmia më e fuqishme se derdhja e gjakut nuk ka qenë qëllim i luftërave të Profetit ﷺ dhe as që janë karakterizuar ato me gjak.

Që të kemi një imazh edhe më të qartë, kam bërë krahasim ndërmjet të kaluarës dhe të tashmes, respektivisht ndërmjet statistikave të të vrarëve atëherë dhe tash në luftën e dytë botërore. Nga të gjeturat, kam ngelë i shokuar. Përqindja e të vrarëve është 351%. Shifrat nuk gënjejnë. Në lutën e dytë botërore kanë marrë pjesë 15,600,000 (pesëmbëdhjetë milionë e gjashtëqind mijë) ushtarë ndërsa janë vrarë 54,800,000(pesëdhjetekatër milion e tetëqind mijë) njerëz, ose trefishi i ushtrisë pjesëmarrëse. Shpjegimi i kësaj shifre trefish më të lartë se ajo e pjesëmarrësve – ushtarëve është se luftërat janë zhvilluar me synime të shfarosjes së civilëve dhe se aeroplanët bombardues kanë hedhur me mijëra tonelata bomba mbi fshatra dhe qytete duke vrarë kështu miliona e miliona, duke shkatërruar infrastrukturën, ekonominë dhe duke i lënë pa kulm mbi kokë të shpëtuarit e mundshëm. Sipas çdo parametri, lufta e dytë botërore ishte katastrofë njerëzore.

Natyrisht, me këtë nuk mëtohet asnjëherë të tërhiqet paralele krahasimi ndërmjet Profetit Muhammed ﷺ  dhe vëllezërve të tij Profetë (a.s.) me këta të tjerët, si tipi i Hitlerit, Musolinit, etj, që kanë shkatërruar e prishur çfarë iu ka dalë përpara, sepse të parët kanë qenë fanarë udhëzimi ndërsa këta të fundit shkatarraq e çrregullues, por qëllimi ishte ofrimi i një përgjigjeje praktike dhe konkrete për atë që akuzon Profetin e Mëshirës ﷺ se ai e ka përhapur fenë nëpërmjet vrasjes dhe imponimit.

6) [Sekreti i përhapjes së Islamit fshihet në mësimet e tij]

Për të kuptuar të vërtetën e përhapjes së islamit, më lehtë se të bëjmë krahasime të statistikave, e kemi të shikojmë në hartën e botës sot, për tu bindur se shpata nuk ka pasur fuqinë kurrë që në këtë perimetër gjeografik kaq të madh ta përhapë Islamin. Sot, në vendet ku nuk ka pasur luftëra islame ose ka pasur fare pak, ekziston numri më i madh i myslimanëve në botë. Vende si Indonezia, India, Kina, vende të kontinentit afrikan (Saheli e Sahara…), ani pse nuk kanë përjetuar luftëra islame ose kanë përjetuar fare pak, sot numërojnë më shumë se 300,000,000 (treqind milionë) myslimanë. Ndoshta do të mund të thuhej për disa mijëra se kanë përqafuar fenë dhunshëm, por të thuhet për qindra miliona, këtë se kap mendja dot! E këto shifra nëse do, krahasoji me shifrat e myslimanëve në vendet ku fillimisht feja ka depërtuar nëpërmjet ushtrive myslimane, si Iraku, Shami, që shifrat e myslimanëve nuk kalojnë dhjetëra milionë sosh. E përveç kësaj, në këto vende ende ithtarë të feve tjera që akne preferuar të qëndrojnë në fenë e tyre të parë, si të krishterë, çifutë, idhujtarë e të tjerë të ngjashëm me ta.[10]

Në këtë të vërtetë ka aluduar edhe Gustav le Bon, i cili në librin ‘Civilizimi i arabëve’, duke folur për sekretin e suksesit të përhapjes së Islamit në kohën e Profetit Muhammed ﷺ dhe kohët vijuese, thotë: “Historia ka vërtetuar se fetë nuk imponohen me forcë. Rrjedhimisht, as Islami nuk është përhapur me shpatë. Është përhapur vetëm me thirrje – predikim, dhe falë tij (predikimit) popujt që së fundmi kishin shtypur arabët, turqit dhe mongolët, e pranuan atë. Kur’ani arriti të përhapet në Indi, atje ku këmbë arabi nuk kishte shkelur kurrë përveç se si kalimtar, dhe të përqafohet nga pesëdhjetë milionë njerëz.[11] Apo edhe në Kinë, ku shifrat nuk janë hiq më të pakta, edhe pse në të kurrë arabët nuk zhvilluan luftëra për ta marrë ndonjë pjesë të saj.”[12]

Përkitazi me këtë flet edhe Tomas Arnoldi, i cili në librin e tij të njohur The spread of Islam in the world (Përhapja e Islamit në botë), thotë: “Teoria e përhapur për kinse shpatën si faktor kryesor i kalimit të njerëzve në Islam është larg çdo vërtetësie…Kredoja islame është ajo që parasheh tolerancën dhe lirinë e zhvillimit të jetës fetare për të gjithë ithtarët e feve tjera.”[13]

Përfundimisht, Islami nuk ka luftuar trupat, por zemrat, nuk ka pushtuar tokat, por shpirtrat, sepse, nëse shpata ka mundësi ta merr një shtet, nuk ka mundësi ta merr një zemër!

[1] Transmetojnë Buhariu, 5651, dhe Ebu Davudi, 5218.

[2] Transmeton Tirmidhiu, 1924, ndërsa Albani e ka saktësuar në Sahihu-l-Xhami, 3522.

[3] Arnold, Ed-Da’vetu ile-l-Islam, fq. 70.

[4] Transmetojnë Buhariu, nr. 2847, dhe Muslimi, nr. 2406.

[5] Ahmed Harfi, Semahat el Islam, fq. 148.

[6] Ibn Ethir, Usud el-Gabe, 3/11; Safediu, El vafi bi-l-vefehat, 1/2240.

[7] Shih: Mahmud Hamdi Zakzuk, Hakaik islamijje fi muvaxheheti hamelati-t-teshkik, fq. 33.

[8] T. Carlyle, El ebtal, fq. 71.

[9] Shih: Ibn Kethir, Es-Siretu en-Nebevijje, 4/432; Ibn Kajjim, Zadu-l-mead, 1/125; Ibn Hazm, Xhevamiu-s-Sire, 1/16.

[10] Abbas Mahmud El Akkad, Hakaik El Islam ve ebatil husumihi, fq. 169; 170. Natyrisht, sot shifra e myslimanëve në këto vende kalon shumëfish këtë numër. Vetëm në Indi, siç shpjegohet në fusnotën vijuese, shifrat kanë tejkaluar dyqind milionëshin.

[11] Sipas statistikave të vitit 2008, shifra e myslimanëve në Indi është 238 milionë.

[12] Gustav le Bon, Hadaretu-l-arab, fq. 128; 129.

[13] Tomas Arnold, Ed-Da’vetu ile-l-Islam, fq. 102.

Advertisements
By Hoxhë Sedat ISLAMI Posted in Perkthime

Hadithi 14: ANGAZHIMI PËR MIRËQENIEN E NJERËZVE

 

عَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه “أَنَّ النبي صلّى الله عليه وسلم كان إِذَا أَتَاهُ سَائِلٌ أَوْ طَالِبُ حَاجَةٍ، قَالَ: « اشْفَعُوا فلتؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء.» متفق عليه

Ebu Musa (r.a.) tregon se, kur Lajmëtarit n i vinte ndonjë lypës ose nevojtar, ai thoshte: «Ndërmjetësoni (tek unë për të) që të shpërbleheni, sepse Allahu (pavarësisht ndërmjetësimit juaj) nëpërmjet gjuhës së të Dërguarit të Vet do të caktojë çfarë të dojë!» Transmetim unanim.[1]

[Angazhohu për të mirën e njerëzve, pavarësisht rezultateve]

Ky hadith shërben si mësim për një rregull të rëndësishëm, i cili ka të bëjë me angazhimin e besimtarit për mirëqenien e njerëzve, pavarësisht se angazhimi i tij mund të konkretizohet tërësisht, pjesërisht ose edhe fare hiq. Shembull konkret kemi ndërmjetësimin për nevojtarët tek udhëheqësit (mbretër, kryetar, etj,), që jo rrallë hiqet dorë prej saj për shkak të supozimit se ndërmjetësimi nuk do të kryejë punë, duke e privuar, përveç nevojtarit, edhe veten nga të mirat e shumta të Allahut, në njërën anë, dhe nga ana tjetër nga një shërbim ndaj vëllait mysliman. Këtu qëndron arsyeja pse Lajmëtari n urdhëroi shokët që të ndërmjetësonin tek ai për nevojat e njerëzve, në mënyrë që t’iu përshpejtohej shpërblimi tek Allahu: «Ndërmjetësoni (tek unë për të) që të shpërbleheni…», sepse ndërmjetësimi qëllimmirë është i dashur dhe pranuar tek Allahu. Allahu thotë:

﴿مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا﴾

“Kush ndërmjetëson për një çështje të mirë, do të ketë pjesë

në shpërblimin e saj,…” [En Nisa: 85]

[Ndërmjetësimi me dobi të dyanshme për ndërmjetësuesin dhe të ndërmjetësuarin]

Ndërmjetësuesi i këtillë nuk është se realizon shpërblim të përshpejtuar vetëm për vete, por edhe për vëllain e tij e përshpejton një të mirë duke iu bërë kështu atij krah (ndihmëtar). Gjithashtu, ndërmjetësimi për vëllain mund jetë shkak -siç rëndom ndodhë- për ta përmbushur tërësisht ose pjesërisht atë që ke synuar prej tij. Kështu, angazhimi për mirëqenin e njerëzve, që besohet ose supozohet se mund të ndodhë, është:

e mirë e përshpejtuar për njeriun,
përsiatje për t’ia bërë shprehi nefsit ndihmën që duhet ofruar për të tjerët, dhe
një lloj parapërgatitje për ndërmjetësime tjera që besohet ose supozohet se mund të kenë sukses.

[Përfitime nga hadithi]

Angazhimi me çdo që largon pesimizmin dhe gjendjen dëshpëruese, sepse kërkesa dhe angazhimi janë adresë e shpresës dhe vetë shpresa për të arritur qëllimin. E kundërta (mos angazhimi për mirëqenien) nënkupton të kundërtën (pesimizmin).
Nxitja për t’i udhëzuar njerëzit në gjërat e mira dhe të dobishme
Ndërmjetësimi bëhet për gjërat që janë të detyruara për atë që ndërmjetësohet tek ai (mbretin, kryetarin…), sepse ata janë të obliguar që këto të drejta tua përmbushin njerëzve, madje edhe nëse nuk do të ndërmjetësohej fare. Në këtë rast, ndërmjetësimi është si një lloj përkujtimi për të çuar në vend këtë detyrë dhe obligim që kanë.
Mëshira e Lajmëtarit n dhe interesimi i tij për ithtarët dhe pasuesit që të realizojnë çdo të mirë të mundshme dhe të shpëtojnë nga çfarëdo e keqe dhe e lige. Kjo, krahas mijëra fakteve e dëshmive tjera, flet për butësinë, mëshirën dhe mirësjelljen e Lajmëtarit n me ne, sepse, e pranuam apo jo, çdo të mirë që e kemi, e kemi falë Zotit, së pari, pastaj mësimeve, udhëzimeve dhe këshillave të tij. Lajmëtari n kumtoi mesazhin, çoi në vend amanetin dhe e këshilloi ummetin.

[Dy llojet e caktimit të Allahut]

Nga pjesa e hadithit: «…sepse (pavarësisht ndërmjetësimit juaj) Allahu do të caktojë nëpërmjet gjuhës së të Dërguarit të Vet çfarë të dojë!» mësojmë se caktimi i Allahut është dy llojesh:

Kada kaderij ose përcaktim i përgjithshëm i cili përfshin të mirën dhe të keqen, respektin dhe kundërshtimin, veprat e mira dhe të këqija, atë që ka qenë dhe që do të jetë dhe çdo që gjë ka ndodhur në të kaluarën dhe do të ndodhë në të ardhmen.
Kada kaderij dinij ose përcaktim i reduktuar në vetëm atë që e do Allahu dhe i pëlqen.
Sigurisht, kjo që Lajmëtari n përmend në hadith, ka të bëjë me këtë llojin e dytë, sepse, Lajmëtari n është rob dhe i dërguar i Allahut, ka arritur gradat më të larta të adhurimit dhe ka çuar në vend misionin në mënyrën më të përsosur të mundshme, andaj fjalët, veprat, udhëzimi dhe morali i tij, që të gjitha, janë adhurim ndaj Allahut dhe të lidhura për kënaqësisë së Tij. Lajmëtari n nuk ka qenë prej atyre që kanë bërë vepra që nuk kanë pasur shpërblim a sevap të caktuar, e lëre më të ketë bërë vepra që nuk kanë qenë të urdhëruara. Kështu është puna me robin e dërguar prej Zotit, i cili e zgjodhi këtë gradë, që është më e larta, kur iu dha mundësia të zgjidhte ndërmjet të qenit i dërguar mbret apo të qenit rob i dërguar.[2]

[1] Transmetojnë Buhariu në Sahih, nr. 1432; 6028, dhe Muslimi në Sahih, nr. 2627.

[2] Autori aludon në hadithin ku Lajmëtari n thotë: “…Dua të jam rob dhe i dërguar (prej Zotit), jo mbret dhe i dërguar!” Pra, në shenjë modestie, ai zgjodhi të mos jetë mbret, edhe pse paralel me të ishte edhe pozita e Lajmëtarit. Për më shumë shih: Ibn Hibbani, nr. 6365; Imam Ahmedi, 2/231; Bezzari, 2462; Begaviu në Sherhu-s-Sunneh, 3/473; Albani në Essilsiletu essahihah, nr. 1002.

Thënie për suksesin

 1. Sado që të dish teorikisht për suksesin, nuk do ta arrish atë pa u mos u angazhuar konkretisht për të.
 2. Dil e hulumto për suksesin sepse suksesi s’ka hulumtuar kurrë për asnjë njeri!
 3. Sukses është edhe t’i bësh njerëzit të lumtur!
 4. Suksesi nuk është diçka që ndodhë befasisht dhe mrekullisht. Është rezultat i një mundi e sakrifice disa vjeçare.
 5. Të tjerët mund të të shohin të suksesshëm ose jo, pak rëndësi ke. Me rëndësi është si e sheh ti veten tënde.
 6. Po tentove të kënaqësh çdo njeri, kurrë nuk do të bëhesh i suksesshëm!
 7. Formula e suksesit: 1% frymëzim, 99% përpjekje dhe angazhim.
 8. Dështimi vjen atëherë; kur ndalë përpjekjet, ndryshe, nëse je duke u përpjekur, atëherë; ti je në rrugën e suksesit.
 9. Kritere të rëndësishme të suksesit: koherenca (të qenit parimor), shfrytëzimi i mundësive dhe insistimi.
 10. Suksesi fillon atëherë kur ta bindësh veten se gjëja që dëshiron është e mundshme.
 11. Suksesi ndërtohet duke kaluar nga një në dështimin tjetër por duke mos humbur entuziazmin kurrë.
 12. Në të shumtën e rasteve, suksesi vjen gradualisht, në atë formë që ti mbase edhe nuk e ndjen se ka ndodhur.
 13. Nuk ka sukses modest. Të gjitha sukseset janë madhështore.
 14. Suksesi nuk matet me gjërat që i fiton nga kjo botë por me gjërat që ofron për të.
 15. Sekreti i suksesit fshihet në qëllimet e qarta që kemi.
 16. Suksesi është ngjitës, mund të “infektohesh” me të edhe duke qëndruar me njerëz të suksesshëm.
 17. Suksesi edhe pse nuk blihet, duhet të punohet për të.
 18. Me pak fjalë, suksesi është ajo që mund ta bësh në formën më të mirë.
 19. Askush nuk ka arritur një sukses pa mos ndërmarrë rreziqe më parë.
 20. Hapi i parë në realizimin e një gjëje të caktuar është vetëbesimi se mund t’ia dalësh!
 21. Suksesi që të gëzon më së shumti është ai të tjerët kanë thënë se është i pamundur të arrihet.
 22. Goditjet e njëpasnjëshme edhe kodrën e madhe e bëjnë pluhur.
 23. Përfito nga çdo moment sepse humbja e kohës i humb edhe ëndrrat.
 24. Le të na shërbejnë sukseset për suksese tjera. Mos mjafto me kënaqësinë e suksesit që të mos i hysh ndonjë sfide të re.
 25. Nuk mund të ngjitësh shkallët e suksesit ndërsa duart i ke në xhepa.
 26. Të dobëtit e fshehin urrejtjen ndërsa të fortit falin!
 27. Vlerësimi yt për vetveten është edhe vlerësimi që të tjerët do të kenë për ty.
 28. Në fakt, nuk ekziston diç që quhet ‘nuk mundem’ por diç që ‘nuk ka vullnet.’
 29. Që të mos flasësh e të të mendojnë njerëzit se jo i marrë është më mirë se të flasësh e të binden për këtë.

(http://denana.com)

Qartësi mbi Profetin Muhammed ﷺ

DYSHIMI I:

DËSHIRA E TEPRUAR SENSUALE E PROFETIT ﷺ MUHAMMED DHE USHTRIMI I POLIGAMISË NGA ANA E TIJ

Adil Shiddi

Ahmed bin Uthman Mezjed

Disa egoistë, në tendencat e tyre për ta përbaltur figurën e pastë të profetit Muhammed ﷺ, kanë thënë se kinse ai paskësh qenë epsharak dhe i dhënë pas grave. Mbështetje për këtë kanë marrë faktin që Profeti ﷺ ka aplikuar poligaminë dhe se është martuar me Aishen (r.a.),[1] një vajzë në të nëntat e jetës së saj.

[E VËRTETA RRETH USHTRIMIT TË POLIGAMISË NGA ANA E PROFETIT MUHAMMED ﷺ][2]

Natyrisht, kjo nuk është e vërteta. Profeti Muhammed ﷺ nuk ka qenë epsharak. Ai ka qenë njeri si gjithë të tjerët, vetëm se ka qenë dhe profet. Kjo nënkupton se ai edhe është martuar, siç janë martuar të tjerët dhe ka ushtruar poligaminë siç kanë bërë edhe të tjerët, madje nga vetë radhët e Profetëve (a.s.).[3] Me të as nuk ka filluar kjo traditë dhe as nuk është anuluar. Po deshëm dëshmi për këtë, atëherë të lexojmë në Dhiatën e Vjetër se si p.sh. Sulejmani (a.s.) i kishte martuar më shumë se njëqind gra.

Në anën tjetër, nëse shfletojmë biografinë e hershme të Profetit Muhammed ﷺ, atëherë kur nuk ka qenë i martuar, do të gjejmë një djalosh të ndershëm e të përmbajtur, në ndërkohë që ne, pas martesës, e gjejmë të ketë filluar me ushtrimin e poligamisë vetëm pas moshës pesëdhjetë vjeçare. Ai u martua në moshën njëzetepesë vjeçare me Hatixhen (r.a.), e cila ishte në të dyzetat e saj dhe, për më tepër, ishte grua e vejë. Ai jetoi me të edhe për dy dekada e gjysmë duke mos u martuar me asnjë grua tjetër derisa ajo vdiq.

Pas vdekjes së zonjës Hatixhe (r.a.), Profeti Muhammed ﷺ u martua me një grua tjetër, Seude bint Zem’ah (r.a.), e cila ishte moshatare e tij. Me të migroi në Medinë dhe, e vërtetë, në vitet e mbetura të jetës së tij, ai martoi edhe disa gra tjera, por jo i nxitur nga epshi. Nëse marrim parasysh këto elemente:

– Ndershmërinë,

– Martesën me vetëm një grua sa ka qenë gjallë Hatixheja (r.a.), dhe

– Martesën me gra të tjera pas moshës pesëdhjetëvjeçare kur epshi më nuk vlon sikur në rini,

…atëherë nga ngelë të shikojmë në:

[URTËSITË E USHTRIMIT TË POLIGAMISË NGA ANA E PROFETIT MUHAMMED ﷺ][4]

1)

[Martesa politike][5]

Duke qenë se jeta është e shkurtër dhe se mision kryesor kishte kumtimin e kësaj feje dhe forcimin e themeleve të saja, atëherë, Profeti Muhammed ﷺ, për ta arritur një gjë të tillë aplikoi, përveç tjerash, edhe atë që njihej si traditë jo vetëm në gadishullin arab por edhe në botën mbarë, martesën politike, e cila i jepte fund shumë armiqësive. Sa martesa qe bërë dhe sa miqësia qe lidhur ndërmjet princërve dhe mbretërve me qëllim që t’i jepej fund një lufte ose të lidhej një marrëveshje paqe. Në këto raste roli i martesës ishte si një lloj ndërmjetësi por edhe garantuesi i këtyre marrëveshjeve.

Se këto martesa kanë pasur këtë karakter flet ndoshta më së miri fakti se askush nga armiqtë e kohës së tij nuk e akuzoi për to dhe nuk gjeti argument në to për ta njollosur personalitetin e tij ﷺ.

Shembull tjetër i këtij lloji të martesës është martesa me Ummu Habiben (r.a.), vajzën e Ebu Sufjanit (r.a.), e cila kishte migruar në Habesh (Etiopi). Megjithëqë nuk e kishte parë që kur kishte migruar me të shoqin në Etiopi, Profeti ﷺ ishte në dijeni se ajo kishte pranuar Islamin pa miratimin e të atit, që atë botë ishte lider i idhujtarëve. Po kështu ishte në dijeni se Ummu Habibe (r.a.), pavarësisht faktit që i shoqi kishte braktisur Islamin, ajo vazhdonte të qëndronte në Islam. Kështu, për t’ia përfituar zemrën të atit të saj dhe për ta nxitur që të hyjë në Islam, ai qe martuar me të.

Me këtë motiv qenë realizuar edhe martesat me vajzën e liderit të çifutëve, Safijjen (r.a.), Xhuvjrijen (r.a.), të bijën e Harithit, kryeplakut të fisit beni mustalak. Si dëshmi konkrete për këtë të fundit, pas martesës së Profetit ﷺ me Xhuvejrijen (r.a.), muslimanët, në shenjë nderimi ndaj Profetit Muhammed ﷺ, liruan të gjithë robërit e luftës, duke i trajtuar tashmë si miq të tij. Vet babai dhe familja e ngushtë dhe e gjerë e Xhuvejrijes (r.a.) pranuan Islamin.

2)

[Forcimi i lidhjeve shoqërore nëpërmjet miqësisë]

Përforcimin e themeleve politike të shtetit Profeti Muhammed ﷺ e shihte edhe nëpërmjet përforcimit të marrëdhënieve me burrat më të mëdhenj të shtetit të tij, për të cilët ishte në dijeni nga qielli (shpallja hyjnore) se do ta pasonin pas vdekjes së tij. Dëshmi për këtë mund të marrim hadithit e shumta në të cilat flet për ta, i nxit njerëzit t’iu binden dhe t’i respektojnë, si fjala bie hadithi: «Mbahuni për traditës sime dhe traditës së prijësve të udhëzuar e të drejtë!»[6]

Profeti ﷺ konsideronte se martesa do t’i jepte një përmasë tjetër, të re dhe pozitive, përforcimit të raporteve me shokët e tij dhe të përafrimit. Me këtë motiv realizoi martesat me Aishen, të bijën e Ebu Bekrit, dhe Hafsanë, të bijën e Omerit (r.a.). Po kështu, me këtë motiv, ua dha vajzat e tij Uthmanit dhe Aliut (r.a.).

Ja, kështu Profeti ﷺ nëpërmjet miqësisë forcoi lidhjet shoqërore me shtresën më të lartë të Sahabeve dhe më të vyeshmen në kumtimin e fesë.

3)

[Martesat në shërbim të përcjelljes së traditës profetike]

Martesat luajtën rol të madh në përcjelljen e traditës së tij ﷺ. Grave të tij ﷺ iu detyrohemi për përcjelljen e një pjese të madhe të Sunnetit tek ne. Se sa e rëndësishme është kjo mund të mësojmë nëse marrim parasysh pozitën e Profetit ﷺ dhe Sunnetit nga njëra anë dhe afërsinë e grave të tij me të nga ana tjetër. Nga kjo pozitë, ato kanë përcjellë çdo gjë që kanë parë dhe dëgjuar nga Profeti ﷺ, duke mundësuar kështu bartjen e një pjese të madhe të Sunnetit tek ne. Sipas kalkulimeve të bëra, gratë e Profetit ﷺ kanë transmetuar afër 3000 hadithe, prej të cilave vetëm Aishja ka transmetuar 2210 hadithe në ndërkohë që Ummu Seleme ka transmetuar 368 hadithe ndërsa gratë tjera (r.a.) kanë transmetuar nga 1-67 hadithe. Pastaj, ato kanë jetuar goxha gjatë pas vdekjes së Profetit ﷺ, që nënkupton se kanë përcjellë detaje të shumta të jetës së tij tek ne.

4)

[Martesat nuk e kanë penguar nga angazhimi publik]

Pavarësisht numrit të martesave, ato nuk e kanë penguar Profetin ﷺ aspak nga angazhimi i tij publik. Asnjëherë martesa nuk ka ndikuar që ai të vonohet në faljen e namazit, të mos merr pjesë në luftë, të mos ndajë drejtësi ndërmjet njerëzve, të mos ligjërojë, të mos thërret njerëzit në fe, të mos vizitojë ndonjë të sëmurë, të mos merr pjesë në përcjelljen e xhenazes së ndonjërit prej besimtarëve, etj.

5)

[Martesa iu ndalua përgjithmonë]

Allahu i Madhëruar ia ndaloi martesën përgjithmonë. Në Kur’an qëndron: “Prej tash – nuk të lejohen gratë (që t’i marrësh për bashkëshorte), as të marrësh tjetër grua në vend të tyre, e sikur madje edhe të të magjeps bukuria e tyre, pos skllaveve. E, Allahu është mbikëqyrës për çdo gjë.” [Ahzabë: 52] Duke shpjeguar këtë ajet, Ibn Abbasi (r.a.) thotë: ‘Profetit ﷺ iu ndalua martesa me gra të tjera jashtë atyre që kishte.’[7]

6)

[Martohej me urdhër të Zotit]

Profeti ﷺ nuk martohej me vetiniciativë. Martohej me urdhër të Zotit, për urtësi që ne mund t’i dimë ose jo. Duke qenë se kjo është punë besimi, atëherë ajo duhet të pranohet pa ndonjë kundërshtim.

7)

[Martesat nuk ishin imazh luksi]

Martesa me më shumë gra nuk ishte imazh luksi, përkundrazi. Profeti ﷺ bënte jetë modeste, të thjeshtë dhe të varfër me to. Njëra prej grave, Aisheja (r.a.) i kishte kërkuar furnizim shtesë ose diç nga gjërat materiale. Profeti ﷺ u izolua prej tyre një muaj duke iu dhënë mundësi të zgjidhnin ndërmjet durimit të jetës së vështirë materiale me të ose ndarjes dhe pajtimit me atë që do t’iu jepte.[8]

Këtë na e tregon Allahu në Kur’an: “O Pejgamber! Thuaju grave tuaja: “Nëse e dëshironi jetën e kësaj bote dhe shkëlqimin e saj, ejani (vendosni), unë do t’ju japë vlerën (e shkurorëzimit) dhe do t’ju lëshoj në mënyrë të bukur (njerëzishme).” [Ahzabë: 28]

8)

[Historikisht është dëshmuar se martesat nuk kanë pasur qëllime epsharake]

Ndryshe nga shpifjet qëllimkëqija të orientalistëve, ne, përgjatë studimit të Sires – biografisë profetike, mësojmë se martesat e Profetit ﷺ asnjëherë nuk janë bërë të shtyra nga motive epshi. Abbas Akkadi, duke komentuar këto akuzat e paqena të orientalistëve për kinse qëllimet epsharake të martesave të Profetit ﷺ, thotë: “Na kanë thënë disa orientalistë: Vetë shifra prej nëntë grash është dëshmi e kësaj dhënie të tepruar seksuale. Po mirë, përse atëherë nuk po e akuzoni edhe Jezusin (Isanë a.s.) për shpërfillës të ndjenjës seksuale sepse ai kurrë nuk u martua? Së këndejmi nuk duhet akuzuar as Muhammedin për shthurje vetëm pse martoi nëntë gra!”[9]

Kjo ishte përgjigja për pjesën e parë të dyshimit (ushtrimin e poligamisë), ndërsa për pjesën e dytë të saj, respektivisht martesën me Aishen (r.a.), do të mësojmë në vijim:

[E VËRTETA PËRKITAZI ME MARTESËN E PROFETIT MUHAMMED ﷺ ME AISHEN (r.a.)]

1)

[Dorën e Aishes (r.a.) e kishin kërkuar edhe më parë]

Kur Profeti Muhammed ﷺ e fejoi Aishen (r.a.), ajo ishte në moshën e martesës. Këtë e dëshmon fakti se ai nuk ishte i pari që kishte kërkuar dorën e saj. Para tij, dorën e Aeshes e kishte kërkuar edhe Xhubejr b. Mut’im b. Adij (r.a.). Së këndejmi, nuk ka vend për akuzë ndaj Profetit ﷺ pse fejoi Aishen (r.a.) dhe u martua me të në moshë të re.

2)

[Martesa ndodhi me iniciativë të tjetërkujt]

Martesa me Asihen (r.a.) qe bërë me propozimin e Haule bint Hakim, në mënyrë që Profeti ﷺ të përforconte lidhjet me njeriun më të dashur për të, Ebu Bekrin (r.a.). kjo paraqet dëshmi shtesë se zonja Aishe (r.a.) ka qenë në moshën e martesës.

3)

[E vërtetë është ajo që dëshmojnë armiqtë]

Po të ishte diç që do ta përbalte personalitetin e Profetit ﷺ, atëherë me shpalljen e saj kurejshët, që nuk linin pusi pa i ngritë, do ta merrnin si mundësi dhe shans të artë, por fakti që nuk e kanë bërë, është dëshmi se nuk ka paraqitur vepër të dënuar penalisht dhe as moralisht.

4)

[Traditë e njohur ndër arabë]

Aisheja (r.a.) nuk ka qenë vajza e parë që është martuar me dikë në moshë të babait të saj. P.sh. ditën kur u martua gjyshi i Profetit ﷺ, Abdul Muttalibi, me Haleh-n, kushërirën e Aminës, nënës së Profetit ﷺ, po atë ditë qe martua edhe i ati i Profetit ﷺ, Abdullahu, me Aminën, e cila ishte në moshën e Haleh-s. Pastaj, Omeri qe martuar me vajzën e Aliut (r.a.), edhe pse diferenca në moshë ndërmjet tyre ishte si diferenca ndërmjet Profetit ﷺ dhe Aishes (r.a.). Kështu veproi edhe Talha bin Ubejdullah (r.a.) me Ummu Kulthumin, vajzën e Ebu Bekrit (r.a.). Në fakt, shembuj të kësaj natyre janë shumë.

5)

[Pjekuria e hershme seksuale në zonat e ngrohta]

Në zonat e ngrohta, pjekuria seksuale e femrave ndodhë më herët se që ndodhë në zona të ftohta.

6)

[Koncepti ndryshe për fëmijërinë]

Para se të gjykojmë për këtë rast, duhet të kemi parasysh se koncepti për fëmijërinë atëbotë ndryshon rrënjësisht nga koncepti ynë. Në kohët e mëhershme fëmijëve iu ngarkoheshin detyra me përgjegjësi. P.sh. Usame b. Zejdi (r.a.), edhe pse ishte 17 vjeçar, qe emëruar komandant i një ushtrie të madhe, ushtarë të së cilës ishin edhe emra të mëdhenj sahabesh. Zejd b. Thabiti (r.a.), edhe pse 13 vjeçar, ishte prej atyre që qenë angazhuar për ta shkruar Kur’anin. Kështu ka vazhduar edhe në kohët në vijim, si p.sh. me Muhammed b. Kasimin, Muhammed çliruesin (Sulltan Mehmet Fatihun), etj, gjëra këto që na ftojnë të rishikojmë botëkuptimin për fëmijërinë në të kaluarën.

7)

[Aisheja (r.a.) një vajzë ndryshe]

Kapaciteti intelektual i Aishes (r.a.) nuk ishte kapacitet i një fëmije. Ajo ishte një lloj adrese dhe reference bazë për dijen profetike. Ebu Musa Esh’ariu (r.a.) duke folur për të, thotë: “Neve, shokëve të Profetit ﷺ, nuk ndodhte të kishim ndonjë paqartësi rreth ndonjë hadithi e ta pyesnim Aishen e të mos merrnim përgjigje prej saj.”[10]

[1] Lexohet ‘radijAllahu anhu/anha/anhuma/anhum’ dhe ka kuptimin ‘Allahu qoftë i kënaqur me të/ta.’ Thuhet pas përmendjes së emrave të shokëve të Profetit ﷺ – Sahabeve.

[2] Nëntitulli është vënë nga përkthyesi.

[3] Lexohet ‘alejhiselam / alejhim selam’ dhe ka kuptimin ‘Paqja qoftë mbi të/ta’ Thuhet pas përmendjes së emrave të ndonjërit prej Profetëve.

[4] Nëntitulli është vënë nga përkthyesi ndërsa është shkëputur nga fjalia e fundit e tekstit në origjinal.

[5] Të gjithë nëntitujt janë vënë nga përkthyesi.

[6] Sunen Ebi Davud (4607); Sunen Tirmidhi (2676); Sunen Ibn Maxhe (42); Musned El Imam Ahmed (17184).

[7] Taberiu, Xhamiu-l-bejan, 20/297. Kjo nënkupton se edhe po t’i shkurorëzonte të gjitha gratë apo t’i vdisnin, atij më nuk i lejohej të merrte asnjë grua tjetër. Përkthyesi.

[8] Taberiu, Xhamiu-l-bejan, 20/251.

[9] Abkarijjetu Muhammed, fq. 156.

[10] Tirmidhiu (3883), Zerkeshiu, El-ixhabetu li-iradi ma istedreketuhu Aishe ala es-Sahabe, fq. 58.

HUTBE PËR PAVARËSINË – (16 shkurt 2018)

HUTBE PËR PAVARËSINË

(16 shkurt 2018)

 

Falënderimi i takon Allahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon Allahu s’ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s’ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s’ka hyjni tjetër përveç Allahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.

Besimtarë të nderuar!

[Gëzimi për këtë ditë]

17 shkurti është një datë që në historinë më të re të Kosovës shënon ngjarjen më madhështore të saj, pavarësinë. Pas dekadash okupimi e  privimi nga e drejta për të jetuar të lirë, deshi Zoti dhe ky popull fitoi lirinë. Nëse kihet parasysh e kaluara që kemi përjetuar, atëherë gëzimi për këtë datë, që për ne paraqet shkëputje nga një e kaluar e hidhur, rrjedh krejtësisht natyrshëm. Por jo vetëm, gëzimi, edhe falënderimi. Kjo datë duhet të na shërbejë si falënderim, në radhë të parë ndaj Krijuesit Fuqiplotë, e pastaj edhe ndaj të gjithë atyre që, në një ose formë tjetër na ndihmuan në jetësimin e këtij ideali të kamotshëm. Allahu i Madhëruar na mëson në Kur’an:

وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّـهِ ۖ

Çdo dhunti që keni është nga Allahu…” [En Nahl: 53]

Ndërsa Pejgamberi Muhammed ﷺ na ka mësuar se “ai që nuk falënderon njerëzit, nuk ka falënderuar as Allahun!

[17 shkurti datë reflektimi]

17 shkurti është edhe një datë reflektimi. Tani që kemi plotësuar dekadën e parë si shtet, sa duhet të na gëzojë fakti për largimin gjithnjë e më shumë nga e keqja, duhet të na brengosë edhe fakti se sa jemi duke punuar për jetësimin e botëkuptimeve të pavarësisë dhe lirisë. Pavarësimi është një moment, i cili në fakt hap një histori të re, me përgjegjësi e detyra të reja e të shumta, në fokus të të cilave është dinjiteti i qytetarit dhe mirëqenia e tij. Së këndejmi, 17 shkurti duhet të troket në ndërgjegjen tonë se sa kemi realizuar për një dekadë këto domethënie dhe botëkuptime të pavarësisë, sa kemi punuar për rritjen e mirëqenies së qytetarëve, sa kemi arritur të funksionojmë si shtet. Shteti nuk mund të ec para përderisa drejtësia të mos e ketë në dorë timonin e tij. Kriminelët dhe shkelësit e ligjit duhen ndëshkuar kushdo që të jenë ata. Ndryshe, festimi i kësaj date nuk do të ketë sens dhe as kuptim. Allahu, pas këtyre dhuntive që iu jep njerëzve, siç është pavarësia tani për ne, kërkon punë dhe energji për stabilizim të vendit e jo përçarje të tij. Thotë Allahu:

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ ۗ وَلِلَّـهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

“(Allahu ndihmon) Ata të cilët kur Ne u mundësojmë vendosjen në tokë, e falin namazin, japin zeqatin, urdhërojnë për të mirë dhe largojnë prej të keqes. Allahut i takon përfundimi i çështjeve.” [El Haxh: 41]

[Përgjegjësia shoqërore]

Kosova nuk është vetëm e politikanëve, ajo është e të gjithë qytetarëve të saj, dhe nisur nga këtu, përgjegjësitë për çuarjen para të saj, nuk janë vetëm të liderëve tanë. Secili qytetar duhet ta ndërgjegjësoje veten se, krahas të drejtave të tij, ai ka edhe obligime karshi shtetit. Secili prej nesh mund të bëj diç të mirë për vendin e vet.

Kështu, të fillojmë të gjithë bashkë, të punojmë për vendin tonë, sepse, duke punuar kështu, ne kemi punuar për vetën tonë, për fëmijët tanë, për gjeneratat që do të vinë!

O Zoti ynë, Zot i qiejve dhe tokës, bëje vendin tonë vend të sigurisë, paqes, mirëqenies dhe qetësisë e assesi mos e bë vend të trazirave, rrëmujës dhe dhunës!