REFLEKTIME TË PËRSOSURISË ISLAME NË FESTËN E KURBAN BAJRAMIT

HYRJE “Secili popull ka festën e vet dhe kjo është festa jonë![1]”, është kjo një thënie e Pejgamberit Muhammed a.s., me të cilën zgjodhëm për ta hapur ligjëratën e kësaj dite të madhe, jo vetëm për të dëshmuar praninë e anës festive në Islam por edhe elementet e saja origjinale, në të cilat edhe fshihet... Continue Reading →

FILOZOFIA E FESTËS NË ISLAM

Hutbe e mbajtur në sheshin e qytetit të Vushtrrisë për festën e Kurban Bajramit, 1 shtator 2017. Hyrje Festat janë ditë të veçanta, jo se janë ditë shtesë të javës apo muajit, por për shkak të domethënieve që bartin, mesazheve që përçojnë, vlerave që kultivojnë. Nuk janë rrobat dhe ushqimet ato që bëjnë dallimin në... Continue Reading →

HUMANIZMI SI MESAZH I FESTËS SË KURBAN BAJRAMIT

HUMANIZMI SI MESAZH I FESTËS SË KURBAN BAJRAMIT (Ligjëratë e mbajtur për festën e Kurban Bajramit në palestrën sportive në Vushtrri, 6.11.2011) Kurban Bajrami është njëra ndër dy festat islame, të cilat paraqesin një rëndësi të veçantë, dhe këtë për shkak se që të dyja shënojnë datat më të rëndësishme të kësaj feje. Nëse për... Continue Reading →

UJI I ZEMZEMIT

UJI I ZEMZEMIT Autor: Adil b. Ahmed Banaimeh Burimi: http://www.alminbar.net Përshtati: Sedat G. ISLAMI Data & Vendi: 26 nëntor 2007, e hënë, Vushtrri, Kosovë *** Rezymeja e hutbes: 1. Shpërthimi i Zemzemit nën këmbët e Ismailit, alejhi’s selam. 2. Disa dobi të ujit të Zemzemit. 3. Për çka është pirë uji i Zemzemit? Hutbeja e... Continue Reading →

DITËT E TESHRIKUT

DITËT E TESHRIKUT Falënderimet i takojnë Allahut ndërsa përshëndetjet qofshin mbi zotëriun tonë, Muhammedin, familjen, shokët dhe mbarë pasuesit e tij gjer në amshim! Të nderuar muslimanë! Në vazhdën e ligjëratave të parapara për sezonin e ritualit të haxhit, ndër tjera, kemi paraparë të flasim edhe për vlerën e këtyre ditëve madhështore, ditë që Allahu... Continue Reading →

Fletushka është zbardhur andaj mos e bë të zezë!

Leter prej zemres :                                       Fletushka është zbardhur andaj mos e bë të zezë!                                      ( Kushtuar Haxhilerëve) Vella besimtarë…moter besimtare… Thote Allahu s.w.t" íÇÃíåÇ ÇáÐíä ÂãäæÇ ÇÊÞæÇ Çááå æßæäæÇ ãÚ ÇáÕÇÏÞíä .."O ju që besuat! Ta keni në kujdes All-llahun dhe të jeni me ata të drejtit.(Tewbe 119) Poashtu ka thene" æáÇ ÊßæäæÇ ßÇáÊí... Continue Reading →

NISMA DY MUJORE DERI NË HAXH

Hani Hilmi NISMA DY MUJORE DERI NË HAXH Program praktik për vendosmëri në fe edhe pas Ramazanit   Në vend të hyrjes E lus Allahu e Madhëruar të ketë pranuar prej nesh veprat tona dhe të na ketë falur ngase Ai, është Dëgjues i Gjithëditur dhe Pendimpranues i Mëshirshëm! O Zot! Mos na lako zemrat... Continue Reading →

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑