Salavatet për Muhamedin a.s

#Duatë_e_Pejgamberëve

Për ta përmbyllur këtë cikël ligjëratash në këtë muaj të bekuar, kemi përzgjedhur:

30 – Salavatet për Muhamedin a.s – Dr. Sedat Islami

Sa ndikojnë ato në përmbushjen e kërkesave tona?

 

 

Duaja e Natës së Kadrit

#Duaja e #Natës_së_Kadrit

ALLAHUMME INNEKE AFUVVUN TUHIBBU EL-AFVE FA’FU ANNI

Cilat janë kuptimet e saja dhe çfarë kërkohet prej nesh që të falemi nga Allahu xh.sh. në këtë natë?

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑