Muhammedi a.s.

Duaja e Junusit a.s., në barkun e peshkut

#Duatë_e_Pejgamberëve
21 – Duaja e Junusit a.s., në barkun e peshkut

Muhammedi a.s., i cili ka thënë:

“A t’ju lajmëroj për lutjen që nëse dikush prej jush që është sprovuar me mërzi a bela të kësaj dynjaje, e thotë i largohet sprova? Lutja e Junusit a.s.:La ilahe il-la Ente, subhaneke, inni kuntu min edh-dhaliminë!” – Nuk ka tjetër zot pos Teje! Qofsh i lëvduar! Unë jam prej të padrejtëve!” (Hadithi është i saktë. Shih: Sahih el-xhami, nr. 2605.)

 

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑