Dëshmi të drejta për Profetin Muhammed

Adil Shiddi
Ahmed bin Uthman  Mezjed

Dëshmi të drejta për Profetin Muhammed

 

Studiues të shumtë perëndimorë kanë shprehur konsideratë relative përkitazi me Profetin Muhammed ﷺ, duke e respektuar atë por jo edhe duke besuar në të dhe misionin e tij. E tërë kjo ka ardhur si rezultat i studimit të tyre të thellë, të ndershëm dhe të paanshëm të biografisë dhe veprimtarisë së tij ﷺ. Karakteristikë e këtyre studimeve është se ato plotësojnë metodat shkencore të kohës sonë, si: metodën vrojtuese, atë empirike dhe hulumtuese, dhe, bazuar në këtë, studimet kanë dalë me të gjetura pozitive karshi Profetit Muhammed ﷺ, duke u bërë kështu dritë me të cilën udhëzohen ata që kërkojnë të vërtetën në Perëndim.

Në vazhdim disa prej këtyre dëshmive:

1.

Biografia e Profetit arab ka magjepsur mendjen e pasuesve të tij. Personaliteti i tij në mesin e tyre gëzon pozitat më të larta. Ata i besuan në atë mënyrë që pranojnë prej tij çdo gjë që i shpallet atij. Veprat e tij, të regjistruara nga Sunneti, janë burim legjislativ, i cili nuk merret vetëm me organizimin e jetës shoqërore brendapërbrenda komunitetit mysliman por edhe me ato të myslimanëve çlirimtarë me komunitetet joislame që i kanë nën mbrojtje.

Arnold J. Toynbee (1889-1975)

Historian dhe orientalist anglez. [1]

2.

Mjaftojnë shoqërimi, takimi i drejtpërdrejtë dhe dashuria për zakonet që Islami të përhapet, pa mos pasur as nevojën më të vogël për imponim, caktim të emisarëve e misionarëve (për ta përcjellë fenë tek të tjerët). Është pothuajse e pamundur të përcaktohet momenti kur individi bëhet mysliman i vërtetë, sepse kjo ndodhë në mënyrë graduale.”

Henry de Castry

Shkrimtar francez i krishterë. [2]

3.

Prej mirësive të fesë islame që duhen veçuar është edhe porosia për mirësjellje me të krishterët dhe çifutët, veçmas me priftërinjtë e hershëm. Feja islame ka porositur për mirësjellje dhe ndihmë e mbështetje ndaj tyre. Bile, kjo fe ia ka lejuar ithtarëve të vet që të martohen me femra të krishtera dhe çifute, të cilave nuk iu është kërkuar ta ndërrojnë fenë e tyre. Për mendjendriturit, kjo do të thotë shumë!

Tolstoi (1827-1910)

Novelist rus dhe një ndër shkrimtarët më të mirë në botë. [3]

4.

Fakti që në shtetet ku për shekuj kanë sunduar myslimanët kanë ekzistuar grupe dhe komunitete të shumta të krishtera dhe çifute paraqet dëshminë më të fuqishme të tolerancës dhe mirëdashjes që kanë gëzuar ata të krishterë…Ideja e përhapur për gjoja atë se shpata ka qenë ajo që i ka kthyer njerëzit në Islam është larg çdo të vërtete…Vet kredoja islame parasheh tolerancën dhe lirinë e jetës fetare për të gjithë ithtarët e feve tjera.”

Arnold Walker Thomas

Një nga orientalistët më të mëdhenj anglez.[4]

5.

Pata dëshirë të njihem me tiparet e njeriut që, pa   asnjë dyshim, ka fituar zemrat e miliona njerëzve…Kam ardhur në përfundim se Islami nuk ka fituar këtë pozitë që ka nëpërmjet shpatës, përkundrazi, ka qenë thjeshtësia e të Dërguarit (të Allahut) dhe besimi i fuqishëm i tij në Zotin dhe misionin e vet ato që, si tipare, kanë çelur rrugën dhe kanë tejkaluar vështirësitë. Pra, nuk bëhet fjalë këtu për shpatën. Më vjen keq pse kur e mbarova vëllimin e dytë të biografisë së tij nuk pata material më shumë që të lexoja më shumë për të dhe ta njihja më shumë.

Mahatma Gandi

Lider shpirtëror indian. [5]

6.

Më mban shpresa se ky studim do të provokojë sërish interesimin për tu njohur me burrin më të madh të njerëzimit…Përgatitja e këtij burri për të përballuar persekutimin që i është bërë për shkak të bindjeve të tij, morali i lartë i ithtarëve të tij të cilët e kanë besuar, pasuar dhe konsideruar si zotëri dhe udhëheqës të tyre, si dhe madhështia e të arriturave të tij të përsosura e të pafundme, janë dëshmi e drejtësisë dhe ndershmërisë së rrënjosur në personalitetin e tij.

William Montgomery Watt

Orientalist anglez dhe autor i veprave ‘Muhammedi në Mekkë’; ‘Muhammedi profet dhe burrështetas’, dhe ‘Islami dhe krishterimi në botën moderne’[6]

7.

Muhammedi ka qenë njëkohësisht lider politik dhe udhëheqës fetar por nuk ka pasur arrogancën e klerikëve fetarë dhe as çetat e cezarëve. Ai nuk kishte ushtri të organizuar, truproja personale, pallat të fortifikuar dhe as të ardhura të caktuara. Nëse dikush mund të thotë se ka gjykuar me fuqinë hyjnore, atëherë ai është Muhammedi, sepse, ai arriti të merr pushtetin pa poseduar instrumentet e tij më parë dhe pa u mbështetur në ndihmën e njerëzve të tij (pushtetit).”

Bosworth Smith (1839-1908)

Shkrimtar i madh anglez[7]

8.

Muhammedi përherë i përmbahej parimeve hyjnore, ishte tolerant i madh, veçmas ndaj ithtarëve të feve monoteiste. Ai ka qenë mjeshtër i përvetësimit të durimit si mjet komunikimi me idhujtarët, ka shfaqur tolerancë dhe durim përherë me ta, me shpresën se koha do ta bëjë punën e vet në udhëzimin e tyre dhe nxjerrjen nga errësira në dritë…Ai ka qenë i bindur se, në fund të fundit, Zoti (besimi) do të depërtojë në shpirtin e njerëzimit.”

Laura Veccia Vaglieri (1893-1989)

Orientaliste italiane[8]

9.

Muhammedi, të keqen dhe të ligën i kthente me durim dhe zemërgjerësi…Kurejshët, ndonëse e armiqësuan për njëzet vite me radhë, Muhammedi i trajtoi me butësi dhe xhentilesë.”

Gustav le Bon (1841-1921)

Orientalist francez

Autori i veprës ‘Qytetërimi i arabëve’ që sot konsiderohet vepra më e rëndësishme dhe më objektive në Evropë që flet për qytetërimin arab dhe islam[9]

10.

Nëse për madhështinë do të gjykonim sipas ndikimit që protagonisti i saj ka pasur tek njerëzit, atëherë, pa asnjë dyshim, Muhammedi është njeriu më i madh i të gjitha kohëve.”

Will Durant (1885-1981)

Historian i njohur amerikan dhe autori i veprës enciklopedike ‘Rrëfimi për civilizimin’ i përpiluar në 42 vëllime në një periudhë kohore prej pesëdhjetë vitesh[10]

11.

Kush mund të merr guximin e ta krahasojë gjenialitetin e ndonjë figure të lartë të historisë moderne me atë të Profetit Muhammed? Këta të famshëm kanë prodhuar armë, kanë vënë ligje e kanë themeluar perandoria por krenaria që kanë fituar ka vdekur pothuajse para se të kenë vdekur vetë ata, ndryshe nga ky burrë, Muhammedi, i cili jo vetëm që ka udhëhequr ushtri, ka vënë ligje, ka themeluar perandori, ka udhëhequr popuj e dinasti, por edhe ka drejtuar miliona njerëz që atëbotë ishin hiq më pak se 1/3 e botës. Dhe jo vetëm kaq. Ai i ka dhënë fund idhujve, feve, ideve dhe besimeve të kota….Duke marrë në konsideratë të gjithë parametrat e madhështisë njerëzore, dua të pyes: A ka njeri më të madh se Muhammedi? 

Alphonse de Lamartine (1790-1869)

Poeti dhe shkrimtar i madh francez[11]

12.

“Fanatikët dhe ateistët pretendojnë se -kinse- Muhammedi me veprimtarinë e tij ka synuar famën, krenarinë dhe pushtetin. Jo, betohem në Zot, kurrë! Në zemrën e këtij burri të madh, të mbushur plot mëshirë, mirësi, dhembshuri, urtësi, arsye, nuk kishte vend për ide materialiste dhe as për qëllime karrieriste.”

“Tek Muhammedi shoh shenja të veprimtarisë së ndershme dhe moralit të lartë. Duke shikuar në të mund të dallojë qartë mençurinë, vizionin, një burrë të fuqishëm dhe të talentuar. Ai po të donte, do të ishte bërë poet i shquar, kalorës trim, mbret i respektuar apo çfarëdo që të donte nga kjo perspektivë.”

Thomas Carlyle – (1795-1881)

Shkrimtar i njohur anglez dhe autor i librit Heronjtë, një kapitull të të cilit ia ka kushtuar profetit Muhammed ﷺ. [12]

13.

Ndër tiparet e Muhammedit me të cilat i trajtonte shokët dhe ithtarët e vet, e që meritojnë të nënvizohen si të veçanta, janë butësia dhe respekti. Toleranca, modestia, mëshira dhe butësia kishin depërtuar thellë në të dhe ishin mishëruar me shpirtin e tij ndërsa dashuria për të   kishte pushtuar pothuajse të gjithë ata që i kishte përreth. Kështu, me bujari dhe mirësjellje, i trajtonte edhe armiqtë më të mëdhenj, madje edhe   mekkasit, të cilët për vite të tëra i shpallën armiqësi dhe refuzuan ta respektojnë e t’i binden si profet. Butësia dhe falja ishin imazhe që shfaqeshin në të kur triumfonte dhe fitonte.”

William Muir (1819-1905)

Orientalist anglez me prejardhje skoceze. Ka qenë rektor i universitetit të Edinburgut. Është autor i disa veprave me përmbajtje islame, si ‘Dëshmia e Kur’anit për Profetët’, etj.[13]

14.

Përzgjedhja ime që Muhammedi t’i prijë listës së njerëzve më me ndikim në histori mbase ka mahnitur disa e disa të tjerë i ka bërë të pyesin rreth këtij rangimi. Por, unë kam bindjen se, në histori, Muhammedi është njeriu i vetëm që ka arritur sukses të lartë si në aspektin fetar, si në atë profan (tokësor, jo shpirtëror).”

Michael Hart

Shkencëtar dhe historian amerikan dhe autor i librit të famshëm ‘100 personalitetet më me ndikim në histori’[14]

15.

Hulumtova në histori për një shëmbëlltyrë të lartë për njeriun, të cilën e gjeta në profetin Muhammed.”

Gëte (1749-1832)

Shkrimtar i famshëm gjerman[15]

———————————————————————

[1] Shih: Muhtesar dirasetin li-t-tarih, 3/98.

[2] Shih: El Islam –havatir ve sevanih, fq. 5.

[3] Shih librin e tij: Hukmu Nebijji Muhammed, fq. 44.

[4] Arnold Tomas, Ed-da’vetu ile-l-Islam, fq. 102.

[5] Marrë nga një artikull gazete indiane.

[6] Muhammedi në Mekkë, fq. 52; 521.

[7] Muhammedi dhe muhamedanizmi, fq. 92.

[8] Laura Vaglieri, Në mbrojtje të Islamit, fq. 73.

[9] Gustav le Bon, Qytetërimi i arabëve, fq. 104; 105.

[10] Will Durant, Rrëfimi për civilizimin, 13/59.

[11] Lamartine, Historia e Turqisë, fq. 276; 277.

[12] Parafrazuar nga Heronjtë, fq. 68; 69; 82, përkthimi në arabisht.

[13] AbduRrahman Azam, Betalu-l-ebtal, fq. 44-45.

[14] Majkëll Hart, 100 personalitetet më me ndikim në histori, fq. 29. Libri në versionin arabisht.

[15] Shih: Ed divan esh sherkij li-sh-shairi-l-garbij.

Advertisements

53 vjetori i vdekjes së Malkolm X

53 vjetori i vdekjes së Malkolm X
 
21 shkurt 1965: Vritet Malkolm X, një aktivist i palodhur i të drejtave të afrikano-amerikanëve
 
Malcolm X u lind në Nebraska më 19 maj, 1925. Në fëmijërinë e hershme, babain ia vrasin racistët e bardhë, sepse ishte anëtar i shoqatës për përmirësimin e jetës së afro-amerikanëve. Në moshën 17 vjeçare u lirua nga jetimorja. Pastaj u punësua në një tren pasagjerësh, si larës i enëve. Kur Malcolm fitoi para të mjaftueshme, ai u shpërngul në New York tek të afërmit. Në vitin 1952 u bashkua me Lëvizjen e Kombit Islam (Nation of Islam). Menjëherë pasi u bë anëtar i Kombit Islam ndryshoi mbiemrin në X. Këtë e bëri në nder të paraardhësve të tij të panjohur afrikan, të cilët u sollën në Amerikë si fuqi punëtore skllave. Pas kësaj, udhëtoi për në Haxh, në qytetin e shenjtë të muslimanëve në Mekë. Pas kthimit në SHBA hodhi poshtë idenë se të gjithë njerëzit e bardhë janë djaj dhe më vonë themeloi organizatën e quajtur Organizata e Unitetit Afro-Amerikan. Pas themelimit të organizatës Malcolm X ndërroi emrin në El-Haxh Malik El-Shabbazz. Malcolm u vra në vitin 1965 derisa po mbante një fjalim në New York. Malcolm X mbahet mend si udhëheqës në mesin e muslimanëve në SHBA në atë kohë, luftëtarë për të drejtat e njeriut dhe një nga afro-amerikanët më me ndikim. Ishte kritiku më i madh i Amerikës së “bardhë” dhe krimeve të tyre të kryera kundër amerikanëve me ngjyrë.
 
Pesë thënie nga Malcolm X
1. Jam për të vërtetën, pavarësisht kush e thotë atë. Jam për drejtësi, pavarësisht kush është për ose kundër.
2. Besoj në njerëzit dhe se të gjithë njerëzit duhet të respektohen si të tillë, pavarësisht ngjyrës.
3. E ardhmja u takon atyre që përgatiten për të sot.
4. Jam i bekuar të vizitoja Qytetin e Shenjtë të Mekës.
5. Islami i vërtetë më ka mësuar mua se akuzimi i përgjithshëm i të gjithë njerëzve të bardhë është gabim sikur që është gabim akuzimi i përgjithshëm kundër të zinjve.
 

HUTBE PËR PAVARËSINË – (16 shkurt 2018)

HUTBE PËR PAVARËSINË

(16 shkurt 2018)

 

Falënderimi i takon Allahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon Allahu s’ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s’ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s’ka hyjni tjetër përveç Allahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.

Besimtarë të nderuar!

[Gëzimi për këtë ditë]

17 shkurti është një datë që në historinë më të re të Kosovës shënon ngjarjen më madhështore të saj, pavarësinë. Pas dekadash okupimi e  privimi nga e drejta për të jetuar të lirë, deshi Zoti dhe ky popull fitoi lirinë. Nëse kihet parasysh e kaluara që kemi përjetuar, atëherë gëzimi për këtë datë, që për ne paraqet shkëputje nga një e kaluar e hidhur, rrjedh krejtësisht natyrshëm. Por jo vetëm, gëzimi, edhe falënderimi. Kjo datë duhet të na shërbejë si falënderim, në radhë të parë ndaj Krijuesit Fuqiplotë, e pastaj edhe ndaj të gjithë atyre që, në një ose formë tjetër na ndihmuan në jetësimin e këtij ideali të kamotshëm. Allahu i Madhëruar na mëson në Kur’an:

وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّـهِ ۖ

Çdo dhunti që keni është nga Allahu…” [En Nahl: 53]

Ndërsa Pejgamberi Muhammed ﷺ na ka mësuar se “ai që nuk falënderon njerëzit, nuk ka falënderuar as Allahun!

[17 shkurti datë reflektimi]

17 shkurti është edhe një datë reflektimi. Tani që kemi plotësuar dekadën e parë si shtet, sa duhet të na gëzojë fakti për largimin gjithnjë e më shumë nga e keqja, duhet të na brengosë edhe fakti se sa jemi duke punuar për jetësimin e botëkuptimeve të pavarësisë dhe lirisë. Pavarësimi është një moment, i cili në fakt hap një histori të re, me përgjegjësi e detyra të reja e të shumta, në fokus të të cilave është dinjiteti i qytetarit dhe mirëqenia e tij. Së këndejmi, 17 shkurti duhet të troket në ndërgjegjen tonë se sa kemi realizuar për një dekadë këto domethënie dhe botëkuptime të pavarësisë, sa kemi punuar për rritjen e mirëqenies së qytetarëve, sa kemi arritur të funksionojmë si shtet. Shteti nuk mund të ec para përderisa drejtësia të mos e ketë në dorë timonin e tij. Kriminelët dhe shkelësit e ligjit duhen ndëshkuar kushdo që të jenë ata. Ndryshe, festimi i kësaj date nuk do të ketë sens dhe as kuptim. Allahu, pas këtyre dhuntive që iu jep njerëzve, siç është pavarësia tani për ne, kërkon punë dhe energji për stabilizim të vendit e jo përçarje të tij. Thotë Allahu:

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ ۗ وَلِلَّـهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

“(Allahu ndihmon) Ata të cilët kur Ne u mundësojmë vendosjen në tokë, e falin namazin, japin zeqatin, urdhërojnë për të mirë dhe largojnë prej të keqes. Allahut i takon përfundimi i çështjeve.” [El Haxh: 41]

[Përgjegjësia shoqërore]

Kosova nuk është vetëm e politikanëve, ajo është e të gjithë qytetarëve të saj, dhe nisur nga këtu, përgjegjësitë për çuarjen para të saj, nuk janë vetëm të liderëve tanë. Secili qytetar duhet ta ndërgjegjësoje veten se, krahas të drejtave të tij, ai ka edhe obligime karshi shtetit. Secili prej nesh mund të bëj diç të mirë për vendin e vet.

Kështu, të fillojmë të gjithë bashkë, të punojmë për vendin tonë, sepse, duke punuar kështu, ne kemi punuar për vetën tonë, për fëmijët tanë, për gjeneratat që do të vinë!

O Zoti ynë, Zot i qiejve dhe tokës, bëje vendin tonë vend të sigurisë, paqes, mirëqenies dhe qetësisë e assesi mos e bë vend të trazirave, rrëmujës dhe dhunës!

 

ÇKA PAS PAVARËSISË?

ÇKA PAS PAVARËSISË?

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s’ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s’ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s’ka hyjni tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.

Besimtarë të nderuar!
Urime Pavarësia e Kosovës dhe e trashëgofshim shtetin më të ri të Evropës dhe Botës!
Sot, në Xhumanë e parë pas shpalljes së Pavarësisë së shtetit tonë, gjënë e parë që duhet të ndalemi dhe ta trajtojmë është perspektiva dhe ardhmëria e këtij vendi. Nëse dje gëzimi kishte pushtuar zemrat tona, sot planet konkrete dhe strategjitë afatgjate për mirëqenien e qytetarëve duhet të invadojnë mendjen tonë. Kjo hutbe e sotit, gjithsesi se është një vazhdimësi e asaj të javës së kaluar, ku veç u munduam të vejmë themelet e këtyre nismave dhe iniciativave me vizion largpamës për shtetin tonë.
Vëllezër të nderuar!
Republika e Kosovës, një shtet me mbi 90% muslimanë të popullsisë së përgjithshme, në rrugën e saj drejt formimit të shtetësisë dhe institucioneve të saj, gjithsesi se atë duhet ta përshkojë edhe duke shkëputur shkëndija udhëzimi dhe drita këshille nga kandili i pashuar islam. Muhammedi, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, me çlirimin e Mekkes, nuk ishte ndalur vetëm për t’u gëzuar, nuk kishte ngre dolli, madje atë nuk e bënte kurrë, jo, ai, pa bërë asnjë pushim, kishte filluar punën dhe veprimtarinë e tij në zhvillimin dhe rregullimin e Mekkes. Pas lëshimit të dekretit për falje, Muhammedi, bekimet e Allahut qofshin mbi të, kishte shkuar tek Qabeja, shtëpia e Allahut, dhe kishte filluar ta rrënojë historinë e besëtytnive, adhurimeve të kota dhe bindjeve të gabuara. Ai rrënoi putat, zotat false prej guri e druri, dhe botërisht, një herë e përgjithmonë, shpalli se Adhurimi i takon Allahut, Zotit të botëve! e jo drurëve dhe gurëve. Caktoi udhëheqësin për të mbikëqyrur punët dhe mbarëvajtjen e proceseve dhe ecurive fetare e politike të vendit.
Nëse ai e bëri këtë, atëherë ajo që liderët tanë duhet ta bëjnë është përmirësimi i gabimeve të së kaluarës, ndërrimi i politikave të gabuara, zhdukja e korrupsionit dhe largimi nga skena politike i atyre që në kurriz të popullit janë pasuruar paligjshëm. Kështu, përparon shteti dhe mbretëron harmonia e lumturia në të!
Besimtarë të nderuar!
Gëzimin tonë normalisht se duhet ta shtojë edhe fakti se tani Kosova, jo vetëm që po shkëputet nga armiku i përbetuar, fetar e kombëtar, por edhe po krijon institucione vetëqeverisëse legjitime dhe të pranuara ndërkombëtarisht. Nevoja e një gjëje të tillë, edhe fetarisht është shumë e theksuar. Pejgamberi, paqja dhe shpëtimi qofshin mbi të, nevojën e udheheqësisë e kishte parë në çdo gjë, madje edhe nëse njerëzit marrin ndonjë udhëtim privat. Siç transmeton Ebu Davudi, Pejgamberi, paqja dhe shpëtimi qofshin mbi te, kishte thene: “Nëse tre veta kanë marrë një udhëtim le ta emërojnë njërin prej tyre prijës”. ([1])
Madje, anashkalimin e ndërtimit të institucioneve e kishte cilësuar si disfatë para djallit. Duke na rrëfyer për nevojën e një gjëje të tille, ai merr shembullin vijues: “Nuk ndodhë të jenë tre veta në ndonjë vendbanim (qytet) apo fshat e pastaj të mos falen me xhemat (në mënyrë kolektive-instituci onale) e të mos ketë mbizotëruar djalli mbi ta. Mbahu për kolektivit (xhematit) ngase ujku e ha delen, që i ndahet tufës”. ([2])
Nga këtu, roli i udhëheqësit të drejte është vlerësuar të kalojë edhe suazat e ndikimit të çfarëdo ideologjie tjetër. Ka thënë Uthman b. Affani, kryetari i tretë i Shtetit Islam pas vdekjes së Muhammedit, alejhi’s selam: “Atë që mbjell-bën imami (udhëheqësi) s’mund ta mbjell Kur’ani”, dhe “Atë, që Allahu e bën nëpërmjet imamit (udhëheqësit) nuk e bën as nëpërmjet Kur’anit”.
Megjithatë, ky gëzim nuk guxon të kthehet në zhgënjim, kjo buzëqeshje nuk guxon të kthehet në vaj. E them këtë për faktin se udhëheqësit janë ata që kanë marrë përsipër udhëheqjen e vendit andaj duhet ta kenë në hatër këtë. Ndryshe, siç edhe është konstatuar, udhëheqësit janë ata që kanë lënë mbrapa shtetet me politikat e tyre të gabuara. Ka thënë Mustafa Muhammed Tahhan: “Provat kanë dëshmuar se vendi i sëmundjes në trupin e ummetit është në vendin e udheheqësisë, pa të cilën ummeti nuk mund ta përmbledh veten e të rilind. Mu për këtë, kontrollimi dhe mbikëqyrja e udhëheqësve është nevojë e patjetërsueshme për mbarëvajtjen e kësaj udhëheqësie…”. ([3])
Robër të Allahut!
Kosova nuk është vetëm e politikanëve, ajo është e të gjithë qytetarëve të saj, dhe nisur nga këtu, përgjegjësitë për çuarjen para të saj, nuk janë vetëm të liderëve tanë. Secili qytetar duhet ta ndërgjegjësoje veten se, krahas të drejtave të tij, ai ka edhe obligime karshi shtetit. Kështu ka caktuar i Madhi Allah në ligjin e Tij. Nëse mendon se nuk mund të kontribuosh, atëherë të paktën, mos u bë shkaktar i ngecjes së tij prapa, në çfarëdo sfere qoftë!
Xhematlinjë të nderuar!
Edhe pse fetarisht jemi të urdhëruar që të punojmë në kolektiv, megjithatë as roli individual në përparimin e shtetit nuk mohohet. Secili prej nesh mund të bëj diç të mirë për vendin e vet. Nëse shohim ndonjë dukuri negative, nuk duhet të presim që shteti ta largoje atë, por duhet që me metoda dhe mënyra të pranuara, jo me brutalitet, ta largojmë atë. Kështu realizohet miqësia e vërtetë dhe arrihet lumturia e dëshiruar dhe ëndërruar, të cilën Allahu e përshkroi në Kur’an. Thotë Allahu: “Besimtarët dhe besimtaret janë të dashur për njëri-tjetrin, urdhërojnë për të mirë, e ndalojnë nga e keqja…”. ([4])
Besimtarë të nderuar!
Shteti nuk mund të ec para përderisa drejtësia të mos e ketë në dorë timonin e tij. Kriminelët dhe shkelësit e ligjit duhen ndëshkuar kushdo që të jenë ata. Ndryshe, nëse drejtësia në kuptimin e ekzekutimit të kodeve penale dhe masave ndëshkuese për ata që prishin rendin dhe cenojnë të drejtat e të tjerëve, nuk zbatohet vetëm se ndaj të dobëte dhe atyre pa krahë, atëherë ne kemi fituar epitetin dhe imazhin e një populli, që Allahu, në Kuran, dhe Muhammedi, alejhi’s selam në Sunnet, na rrëfyen për dështimin e tyre. Merreni model fjalën e njeriut që vuri themelet e drejtësisë në tokë, Muhammedit, paqja dhe shpëtimi qofshin mbi të, i cili me një rast kur një grua nga një familje autoritative kishte vjedhur dhe iu ishte kërkuar ta anashkaloje këtë rast, kishte thënë: Sikur dhe vajza ime, Fatimeja, të vjedhke, do t’ia prisja dorën (do t’ia shqiptoja masën ndëshkuese adekuate!)”.([5])
Të nderuar xhematë!
Kosova nuk duhet ta harroje realitetin e saj! Ajo duhet ta dijë se edhe për fenë e shumicës së qytetarëve të saj duhet të punojë, madje, kjo sipas premtimit të Allahut, është garanci e madhe për një shtet të stabilizuar, të qetë dhe të lumtur. Thotë Allahu: “Atyre nga mesi juaj të cilët besuan dhe bënë vepra të mira, All-llahu u premtoi se do t’i bëjë zotërues në atë tokë ashtu si i pat bërë zotërues ata që ishin para tyre dhe fenë të cilën Ai e pëlqeu për ta, do ta forcojë, e në vend të frikës Ai do t’ju dhurojë siguri. Ata më adhurojnë Mua e nuk më shoqërojnë asgjë. E kush edhe pas kësaj mohon, të tillët janë ata më të prishurit”. ([6])
Allahu bekoftë Republikën e Kosovës! Allahu ndërgjegjësoftë liderët tanë! O Zoti ynë, ne të lusim që liderët të jenë njerëzit tanë më të zgjedhur e të mos jenë njerëzit më mendjelehte! Udhëzoji ata që nëpërmjet tyre të udhëzohet edhe populli, drejtoji ata që të drejtohet edhe populli! Zot i qiejve dhe tokës, bëje vendin tonë vend të sigurisë, paqes dhe qetësisë e assesi mos e bë vend të trazirave, rrëmujës dhe dhunës! Na drejto në rrugën Tënde dhe na bë të vdesim si besimtarë!

21-2-2008, e enjte
Vushtrri, Kosovë

_____________________________________
[1] Transmeton Ebu Davudi ndërsa hadithi sipas Shejh Albanit është hasen
[2] Hadithin e transmeton Ebu Davudi ndërsa Shejh Albani ne Sahihu Ve Daifu Suneni Ebi Davud e ka cilësuar hasen
[3] Esh shura ve devruha fi islahi’l ferdi ve’l muxhtemea, Dr. Mustafa Mahmud Tahhan, Ittihadu’l munedh-dhamati’ t tul-labijjeh, bot.1, 2002, f: 15-16
[4] et-Teube, 71
[5] Buhariu dhe Muslimi
[6] en-Nur, 55

Hadithi 84: NJERIU ËSHTË ME ATË QË E DO

 

Hadithi 84:

 

NJERIU ËSHTË ME ATË QË E DO

   
عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
Ebu Musa El Esh’ariu (r.a.) transmeton se i Dërguari i Allahut n ka thënë: «Njeriu është me atë që e do!» Transmetim unanim.[1]
 
[Dashuria si dëshmi e lidhjeve ndërmjet nesh dhe motiv i tyre]

Ky hadith na inkurajon për dashurinë ndaj Profetëve (a.s.) dhe pasimin e tyre sipas rangjeve që kanë. Ai po ashtu na tërheq vërejtjen që të mos i duam armiqtë dhe kundërshtarët e tyre, sepse dashuria është jo vetëm dëshmi e lidhjes së fuqishme ndërmjet njeriut dhe të dashurit të vet, të cilin e pason në sjellje, moral dhe veprime, por edhe motiv që mban gjallë këtë lidhje.

Ngjashëm është puna edhe me dashurinë ndaj Allahut. Ajo është prej gjërave që më së shumti e tërheqin robin tek Allahu dhe e afrojnë pranë Tij. E duke qenë se Allahu shpërblen robërit dhe iu jep shumëfishin e asaj që kanë dhënë, atëherë, si shenjë konkrete e këtij shpërblimi është që njeriun ta bashkojë me atë që e do, edhe nëse në vepra kanë dallime.[2] Allahu thotë:

﴿وَمَن يُطِعِ اللهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا

Kush i bindet Allahut dhe Profetit (në dispozitat e urdhëruara), ai do të jetë me ata të cilëve, Allahu u ka dhënë shumë dhunti: me pejgamberët, me të drejtët, me dëshmorët dhe me njerëzit (tjerë) të mirë! E sa shokë të mrekullueshëm janë këta!” [En Nisa: 69]

Këtu qëndron shpjegimi për thënien e Enesit (r.a.): Asgjë nuk na ka gëzuar më shumë se fjala e Profetit Muhammed n «Njeriu është me atë që e do!». Kështu, unë i dua të Dërguarin e Allahut n, Ebu Bekrin dhe Omerin, dhe (edhe nëse nuk jam në vepra i ngjashëm, për shkak të dashurisë sime) kam shpresë të jam me ta në Xhennet![3]

Allahu thotë:

﴿جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ

Xhenneti i Adnit, në të cilin do të hyjnë ata, dhe prindërit e tyre, dhe gratë e tyre, dhe pasardhësit e tyre – ata që kanë qenë të mirë (që kanë besuar),…” [Err Rra’d: 23]

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ

E, ata që kanë besuar dhe u shkojnë pas pasardhësit e tyre në besim, do t’ju bashkojmë pasardhësit e tyre dhe nuk do t’ju pakësojmë asgjë nga veprat e tyre…” [Et Tur: 21]

Kjo e vërtetë është fakt që shihet e preket. Ne shohim se si kur dikush i do njerëzit e mirë, iu bashkëngjitet dhe ka dëshirë t’i imitojë e të duket sikur ata. Po kështu qëndron puna edhe me njerëzit e këqij, të cilët i duan njerëzit e këqija dhe i bashkëngjiten atyre. I Dërguari i Allahut n ka thënë:

«المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل»

«Njeriu ka fenë e shokut të vet, ndaj le të shikon ndonjëri prej jush se kë po e shoqëron!»[4]

«مَثَل الجَلِيسِ الصَّالِحِ والسُّوءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الكِيرِ، فَحَامِلُ المِسْكِ إِمَّا أنْ يحْذِيَكَ، وِإمَّا أنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وإمَّا أنْ تَجِدَ مِنْه رِيحاً طيِّبةً، وَنَافِخ الكِيرِ إِمَّا أَنْ يَحْرِقَ ثِيَابَكَ، وِإمَّا أنْ تَجِدَ ريحاً خَبِيثَةً»

«Shembulli i shokut të mirë dhe të keq është sikur shembulli i shitësit të miskut (parfumit) dhe farkëtarit. Shitësi i miskut ose do të të dhurojë erë, ose do të të shesë parfum, ose (të paktën) do të ndiesh erë të mirë misku prej tij. Ndërsa farkëtari  ose do t’i djeg rrobat, ose do të të jep erë të keqe.»[5]

Nëse puna qëndron kështu me dashurinë e njerëzve ndërmjet vete, a thua si qëndron me atë që e do Allahun dhe i jep përparësi dashurisë për Të ndaj çdo gjëje tjetër? I tilli do të jetë me Allahun dhe do të përfitojë afërsinë e Tij, afërsinë e të dashurve. Allahu thotë:

﴿إِنَّ اللهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَواْ وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ

Me të vërtetë, Allahu është me ata, që i druajnë Atij dhe që janë bamirës.” [En Nahl: 128]

Lloji më i lartë i ihsanit (bamirësisë) është ta duash Allahun, dashuri kjo që vjen paralel me njohjen dhe dijen për Allahun.

E lusim Allahun të na begatojë me dashurinë për Të, dashurinë e atyre që e duan Atë, dhe dashurinë për veprat që na afrojnë tek dashuria për Të! Allahu është bujar dhe fisnik dhe prej Tij vjen suksesi!

[1] Transmetojnë Buhariu në Sahih, nr. 6170, dhe Muslimi në Sahih, nr. 2639.

[2] Edhe nëse njeriu nuk ka vepra të mira shumë sa ka ai që e do, Allahu, në shenjë mirësie ndaj robit, e bashkon me atë që e do. Autori më poshtë e shpjegon konkretisht me rastin e Enesit r.a.

[3] Transmetojnë Buhariu në Sahih, nr. 3688, dhe Muslimi në Sahih, nr. 2639.

[4] Hadith hasen. E transmetojnë Imam Ahmedi, 2/303; 334; Abd bin Humejdi në Muntehab, 1431; Ebu Davudi, 4833; Hatibi në Tarihu Bagdad, 4/115; Tirmidhiu, 2378; Muzziu në Tehdhibu-l-Kemal, 29/166-167; Tajalisiu, 2107; Hakimi, 4/171; Shatibiu në El I’tisam, 1/224-225 me shënimet e hoxhës Meshhur Hasen.

[5] Ekstraktin e këtij hadithi e gjen tek hadithi 68.