Sociologji

5 thoughts on “Sociologji

Add yours

 1. A duhet roli i mashkullit te jete univerzal ndersa i femres specifike,ne qofte se po disa argumente? Ju falemnderit:)

  1. Rolet e njereyve jane te percaktuara fetarisht ne perputhje me natyren e tyre. Kjo nuk paraqet asnje lloj diskriminimi. Mashkulli ka mbi vete disa pergjegjesi shtese, gjithnje sipas ndarjes gjinore. Univerzalizem ne role nuk ka, perkundrazi, ka detyra te cilat jane shume me te preferuara te kryhen nga femrat se sa meshkujt, sidomos kur ato kane te bejne me femren. Do te doja qe fjalen rol ta kuptosh edhe si pergjegjesi. E, sa i perket agrumenteve, do te permendja vetem nje, ate nga kaptina Nisa, ajeti 34, ku qendron: “Burrat janë përgjegjës për gratë, ngase All-llahu ka graduar disa mbi disa të tjerët dhe ngase ata kanë shpenzuar nga pasuria e tyre….”
   Nese do te bindesh per vleresimin qe Islami i ben femres, shih se si ajo ehste e vetmja qe ehste eprmendur 34 here ne Kuran.
   https://sedatislami.wordpress.com/2013/04/21/merjemja-e-bija-e-imranit/
   E pastaj, per tu bindur, shihe dhe keto tekste nga Kurani:
   ALI IMRAN, 195: “Zoti i tyre iu përgjegj lutjes së tyre (e tha): Unë nuk ia humb mundin asnjërit prej jush, mashkull qoftë apo femër. Ju jeni njëri nga tjetri…”
   NISA, 124: “Kush bën ndonjë nga punët e mira, qoftë mashkull ose femër duke qrnë besimtarë, të tillët hyjnë në Xhennet dhe nuk u bëhet farë padrejtësie.”
   GAFIR, 40: “Kush bën ndonjë vepër të keqe, ndëshkohet vetëm për aq sa është ajo, e kush bën ndonjë vepër të mirë, qoftë mashkull a femër, por duke qenë besimtar, të tillët hyjnë në Xhennet dhe aty shpërblehen pa masë.”
   Pzetja kaq ene paksa pergjithesuese. Nese ke patur per qellim dic te caktuar, lirisht me shkruaj.

 2. Ju faliminder hoxhe i nderuar.Me qense ne ne Maqedoni-Kumanove (Forumi Rinor Islam)kemi nje debat me kete teme dhe une jam PRO(dmth.duhet te mbroj kete tez duke thene se roli i burrit duhet te jete univerzal),andaj kisha desht edhe nje pergjigje te shkurte perse te gjithe pejngameret jane burra??

  1. Çështja rreth asaj pse të gjithë profetët janë meshkuj e jo femra është debtuar shumë moti. Ekyistojnë mendime, si të Ibën Hazmit, Kutubiut dhe Eshariut se femra bën të jetë lajmëtare (nebijje) e jo e ërguar (resule). Për nënën e Musait alejhiselam kanë thënë se ka qenë nebijje. Por, mendimi i dijetareve shumicë është se nuk bën të jenë femra, për shkak të natyrës së misionit. Si shembull merre jetën e Muhammedit alejhis salatu ves selam dhe sakrificat në mision. U torturua, përgënjeshtrua, u desh të migronte, të lidhte aleanca, të bënte kushtetutë, të oranizonte luftëra, të merrte pejsë në evenimente të ndryshme shqërore, që femra, për shkak të natyrës së saj nuk mund ti bëj dot. Edhe sot e kësaj dite në shumicën e vendeve detyrat që kërkojnë përgjegësi të madhe dhe sakrificë janë të ushtruara vetëm nga meshkujt.

 3. Edhe njeher ju falemnderoj shpresoj nbaz te ketyre te dhenave do themelojm disa argumente per ta fituar kete debat(bashk me te bursen per shkollim).Zoti ju shperblefte
  !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: