REFLEKTIME TË PËRSOSURISË ISLAME NË FESTËN E KURBAN BAJRAMIT

HYRJE “Secili popull ka festën e vet dhe kjo është festa jonë![1]”, është kjo një thënie e Pejgamberit Muhammed a.s., me të cilën zgjodhëm për ta hapur ligjëratën e kësaj dite të madhe, jo vetëm për të dëshmuar praninë e anës festive në Islam por edhe elementet e saja origjinale, në të cilat edhe fshihet... Continue Reading →

“NUK ËSHTË PUNË E IMJA, NUK MË INTERESON!”

Hyrje Në kohën e Sulltan Sulejman Kanunit ishte një asket i njohur, i quajtur me emrin Jahja efendiu. Për shkak të dijes dhe devotshmërisë, gëzonte respekt të veçantë tek Sulltani, për më tepër, ishin edhe vëllezër nga qumështi. Sulltani, tani që kishte zgjeruar dhe shtrirë pushtetin, kishte diç që e brengoste dhe për të cilën... Continue Reading →

RËNDËSIA E FITIMIT HALLALL TË PASURISË

RËNDËSIA E FITIMIT HALLALL TË PASURISË Të nderuar vëllezër besimtarë! Gjendja e rëndë ekonomike që mbretëron në vendin tonë ka bërë, përveç tjerash, që, për të ardhur deri tek sigurimi i një mbijetese solide, njerëzit ndonjëherë të mos zgjedhin mjete a mënyra. Janë përhapur forma të shumta të ndaluara fetarisht të fitimit dhe përvetësimit të... Continue Reading →

PADREJTËSIA NDAJ NJERËZVE – KJO VEPËR E SHËMTUAR

PADREJTËSIA NDAJ NJERËZVE – KJO VEPËR E SHËMTUAR Të nderuar vëllezër besimtarë! Njerëzit, që të gjithë, janë robër të Allahut të Madhëruar, e që nënkupton se askush nuk ka të drejtë të dëmtojë tjetrin, sidomos kur kihet parasysh fakti se Allahu, si Krijues, ia ka ndaluar padrejtësinë edhe Vetes së Tij. Në një hadith kudsijj... Continue Reading →

PASOJAT E DEVIJIMIT MORAL

PASOJAT E DEVIJIMIT MORAL Njeriu është qenia më e përsosur e Allahut në tokë. Atë e krijoi Zoti në formën e përsosur, për se i dha intelektin si dëshmi konkrete. Allahu ka thënë: Vërtet, Ne e krijuam njeriun në formën më të bukur.“ (et-Tin, 4) Kjo forma e përsosur, sigurisht se, para çdo gjëje tjetër,... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑